Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om adgang til seminarierne for elever med handelseksaminer

(Handelsskolerne)

I skrivelse af 16. marts 1973 meddeler direktoratet for folkeskolen og seminarierne, at dimittender med højere handelseksamen kan optages på seminarierne uden særlig dispensationstilladelse og uden krav om tillægsprøver.

P.D.V.

Arne Højsteen,

kst. udd.kons.

Officielle noter

Ingen