Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om udgifter i forbindelse med efteruddannelseskurser m.v.

(Handelsskoler)

Direktoratet har aftalt med direktoratet for arbejdsmarkedsuddannelserne, at handelsskolerne med virkning fra den 1. januar 1985 og indtil videre over for efteruddannelsesudvalget afregner efteruddannelseskurser m.v. for faglærte efter følgende principper og satser:

Udgifterne til lærerløn, administration, pædagogisk styring, andre pædagogiske omkostninger og lokaler afregnes efter gennemsnitssatser. Udgifter til materialer dækkes på grundlag af de mellem direktoratet for arbejdsmarkedsuddannelserne og handels- og kontorfagenes efteruddannelsesudvalg indgåede fastprisaftaler for de forskellige kursustyper. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer til vedvarende brug er indeholdt i gennemsnitssatserne. Udgifter til lånelæreres rejser, ekskursioner, terminalleje, transport m.v., der fremgår af undervisningsplanerne, dækkes på grundlag af de faktiske udgifter.

Satsen pr. læretime udgør 194 kr.

Satserne pr. afviklet klassetime udgør 63 kr. for administration, pædagogisk styring og andre pædagogiske omkostninger og 93 kr. for lokaleudgifter, i alt 156 kr.

Direktoratets skrivelse af 6. februar 1984 II-579 ophæves hermed.

P.d.v.

e.b.

Hanne Traberg

fuldm.

Officielle noter

Ingen