Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om udlevering af skriftlige eksamensopgaver

(Til samtlige handelsskoler)


Foranlediget af forespørgsler fra flere handelsskoler skal man meddele, at direktoratet intet har at erindre imod, at skriftlige eksamensopgaver udleveres til de pågældende eksaminander efter opbevaringsfristens udløb.

P.D.V.

E.B.

Helge Sindal

insp.

Officielle noter

Ingen