Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om adgang til 2. dels uddannelserne: strikkeoperatør, tekstiloperatør og farver inden for servicefagenes område i de erhvervsfaglige grunduddannelser for elever med basisuddannelse inden for jern- og metalområdet

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagenes område skal direktoratet herved meddele, at fra og med skoleåret 1986/87 har elever fra Jern- og Metalområdets basisuddannelse adgang til 2. dels uddannelserne:

Strikkeoperatør,

Textiloperatør og

Farver

inden for servicefagenes område.

P.d.v.

e.b.

N.H.Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen