Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om eksamensbevis for edb-assistentuddannelsen

(Handelsskolerne)

I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 1987 om edb-assistentuddannelsen, § 14, fastsætter direktoratet herved bestemmelser om eksamensbevis for edb-assistentuddannelsen.

Blanketten til eksamensbevis kan af skolerne rekvireres hos direktoratets eksamensadministration.

Blanketten udfyldes af skolen i overensstemmelse med den forskrift, der er vist i vedlagte bilag 1. Linieringen tjener her kun til markering af, hvor der er afsat plads til at indsætte de variable oplysninger.

Linieringen er fjernes i bilag 2, der viser et eksempel på et udskrevet eksamensbevis i overensstemmelse med forskriften.

Tomme felter udfyldes med XX.

P.m.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

 

 Bilag 1 

 BEVIS FOR STATSKONTROLLERET 

 edb-assistenteksamen 

 Navn                 Cpr-nr. 

 har bestået statskontrolleret edb-assistenteksamen i henhold til 

  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 5. juni 1987. 

 DATAMATISKE FAG                    Eksamens- 

                            karakter 

 Halvårsopgave I 

 Halvårseksamen I 

 Materiel og basisprogrammel, mindre datamater 

 Beskrivelsesværktøjer 

 Programmering af mindre systemer 

 Standardsystemer, mindre datamater samt 

 PC-værktøjer 

 Halvårsopgave II 

 Halvårseksamen II 

 Materiel og basisprogrammel, større datamater 

 Programmering af større systemer, herunder 

 håndtering af store datamængder 

 Distribuerede systemer og datanet 

 Suppleringsfag: 

 Halvårsopgaver III 

 Halvårseksamen III 

 Systemarbejde 

 Eksterne interessenter 

 Suppleringsfag: 

 AFSLUTTENDE PROJEKT 

 Projektarbejde 

                      Års-   Eksamens- 

 ANDRE FAG                 karakter karakter 

 Dansk 

 Elektronik 

 Engelsk 

 Matematik 

 Organisation 

 Økonomi                   XX 

 Skolens navn                Dato 

 Skolens leder 

 Bilag 2 

 BEVIS FOR STATSKONTROLLERET 

 edb-assistenteksamen 

 Navn: Anders Olsen          Cpr-nr. 101010-1010 

 har bestået statskontrolleret edb-assistenteksamen i henhold til 

  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 5. juni 1987. 

 DATAMATISKE FAG                    Eksamens- 

                            karakter 

 Halvårsopgave I                    7 

 Halvårseksamen I                    8 

 Materiel og basisprogrammel, mindre datamater 

 Beskrivelsesværktøjer 

 Programmering af mindre systemer 

 Standardsystemer, mindre datamater samt 

 PC-værktøjer 

 Halvårsopgave II                   10 

 Halvårseksamen II                    7 

 Materiel og basisprogrammel, større datamater 

 Programmering af større systemer, herunder 

 håndtering af store datamængder 

 Distribuerede systemer og datanet 

 Suppleringsfag: UNIX-programudviklingsmiljøet 

 Halvårsopgaver III                   6 

 Halvårseksamen III                   8 

 Systemarbejde 

 Eksterne interessenter 

 Suppleringsfag: ingen 

 AFSLUTTENDE PROJEKT 

 Projektarbejde                     8 

                      Års-   Eksamens- 

 ANDRE FAG                 karakter karakter 

 Dansk                    6     XX 

 Elektronik                 XX     9 

 Engelsk                   7     XX 

 Matematik                  8     XX 

 Organisation                10     XX 

 Økonomi                   XX     7 

 Skolens navn               Dato 

 Skolens leder 

Officielle noter

Ingen