Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om stenografi/maskinskrivning højere handelseksamen,sproglig retning 1. år

(Handelsskolerne)

Ved prøven i ovennævnte fag er den i læreplanen stipulerede tid til overførsel af stenogrammet til maskinskrift 60 minutter. Ved prøven i maj/juni 1976 fastsættes overføringstiden ekstraordinært til 85 minutter. Skrivemaskiner med blændede bogstavtaster benyttes.

Bedømmelse af besvarelserne.

Der gives en karakter efter 13-skalaen, der fremkommer således:

Stenografi: 2/3

Maskinskrivning (herunder orden og retskrivning): 1/3

I rubrikken Stenografi/maskinskrivning på beviset for gennemført første års undervisning på kursus til højere handelseksamen anføres antal stavelser pr. minut.

Såfremt eleven ønsker det, kan skolerne påføre oplysning om nettoanslag og fejlprocent, jf. læreplanen om faget stenografi/maskinskrivning.

P.D.V.

H. Metzon

underv.insp.

Officielle noter

Ingen