Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om tilføjelse til direktoratets cirkulære af 2. juli 1982 (II-551) om fagenes indhold og omfang samt om prøverne ved handelsfaglærereksamen

(Til handelsskolerne)

Af § 1 i direktoratets cirkulære om fagenes indhold og omfang samt om prøverne ved handelsfaglærereksamen fremgår det, at Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse ikke afholder prøve i Organisation, modul A, og i Datalærer, modul A, til handelsfaglærereksamen, men at resultatet fra visse andre eksaminer kan overføres.

Det fremgår endvidere, at indhold og omfang af de nævnte fag er identisk med de tilsvarende undervisningsfag på kursus til højere handelseksamen efter bekendtgørelse nr. 411 af 15. august 1975.

Efter at kursus til højere handelseksamen ved undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 5. november 1986 er ændret fra og med skoleåret 1986/87, meddeles det herved, at man ved at bestå prøven i undervisningsfaget Organisation med kommunikation også opfylder kravene til prøven i Organisation, modul A, til handelsfaglærereksamen. På samme måde opfylder man også kravene til prøven i Datalære, modul A, til handelsfaglærereksamen, når man har bestået prøven i undervisningsfaget Databehandling.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tezchner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen