Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om uddannelsesmodeller for branche/retningskurser inden for handels- og kontorområdet på kursus til handelsmedhjælpereksamen samt 2. del af de erhvervsfaglige grunduddannelser

Direktoratet meddeler herved, at følgende uddannelsesmodeller for branche/retningskurser inden for handels- og kontorområdet er godkendt, på kursus til handelsmedhjælpereksamen og i 2. del af de erhvervsfaglige grunduddannelser.

A. Lærlinge.

Uddannelsesmodellerne gælder for lærlinge, der følger kursus til handelsmedhjælpereksamen efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 11 af 14. januar 1985.

B. Efg-elever.

Uddannelsesmodellerne gælder for efg-elever i 2.del inden for handels- og kontorområdet.

Elever, der har påbegyndt deres 2.dels-uddannelse efter reglerne i direktoratets skrivelse af 9. maj 1985 (II-604) forudsættes at færdiggøre deres uddannelse efter de bestemmelser, der er anført i denne skrivelse.

I. Butiksfaget.

Branche/retningskurserne, hvis antal varierer afhængig af branche, varer alle 2 uger. Indhold og rækkefølge fremgår af bilaget til denne skrivelse.

Der kan finde samlæsning sted for lærlinge og efg-elever på alle de nævnte branche/retningskurser undtagen indenfor hårde hvidevarer og dekoration, der alene er godkendt som efg-uddannelser.

Dekoration er en 2-årig 2.dels efg-uddannelse, i hvilken der indgår 8 ugers branche/retningskurser, tilrettelagt med 2 skoleophold på hver 4 ugers varighed. Indhold og rækkefølge fremgår af bilaget til denne skrivelse.

II. Engroshandelsfaget.

Branche/retningskurserne, hvis antal varierer afhængig af branche, varer alle 2 uger. Indhold og rækkefølge fremgår af bilaget til denne skrivelse.

Der kan finde samlæsning sted for lærlinge og efg-elever på alle de nævnte branche/retningskurser undtagen indenfor hårde hvidevarer , der alene er godkendt som efg-uddannelse.

III. Kontorfaget.

Branche/retningskurserne, hvis antal varierer afhængig af retning, varer alle 2 uger, bortset fra de særlige retningskurser i: Spedition og shipping, Forsikring og Bank. Indhold og rækkefølge fremgår af bilaget til denne skrivelse.

Der kan finde samlæsning sted for lærlinge og efg-elever inden for retningerne:

Kontor all-round

Kontor med vægten lagt på regnskab

Kontor med vægten lagt på korrespondance

Spedition og shipping

Rejsebrancen

Advokatsekretær

Alle øvrige retninger inden for kontorfaget er alene godkendt som efg-uddannelser.

IV. Edb-assistent.

Denne uddannelse er en 2 1/2-årig 2. dels efg-uddannelse. Hele denne uddannelse foregår på skole, jfr. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 5. januar 1987.

Direktoratets skrivelser af 9. maj 1985 (II-604), 2. april 1985 (II- 601), 4. juni 1985 (II-606) og 1. december 1986 (II-641) ophæves herved.

P.d.v.

e.b.

N.H.Tetzschner

underv. insp.

BILAG

 

 I. Den skolemæssige uddannelses indhold og rækkefølge for Butiksfaget 

  (kurset Butiksdrift skal såvidt muligt placeres som det 

  afsluttende kursus): 

 a. Fælles for lærlinge og efg-elever. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butikstype          Undervisningsfag 

 Bog- og papirhandel      Bog/papir 1 - Bog/papir 2 - 

 Boghandel           Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Autotilbehør         Auto 1 - Auto 2 - Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Blomsterhandel        Blomster 1 - Blomster 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dameekvipering, lingeri    Tekstil 1 - Tekstil 2 - Butiksdrift 

 Babyudstyr og Børnekonfektion 

 Broderi og Garn 

 Herreekvipering, lingeri 

 Konfektion 

 Hvidevarer og sengeudstyr 

 Manufaktur m.v. 

 Kjoler m.v. 

 Stoffer og metervarer 

 Trikotage 

 Gardiner og tæpper 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Elartikler          El-installation 1 - El-installation 2 

                El-installation 3 - Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Farve og tapet        Farve/tapet 1 - Farve/tapet 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fotohandel          Foto 1 - Foto 2 - Butiksdrift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Møbler og Boligudstyr     Møbler 1 - Møbler 2 - Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Guld og sølv         Guld og sølv 1 - Guld og sølv 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Isenkram, glas, porcelæn og  Isenkram, glas, porcelæn m.v. 1 - 

 -køkkenudstyr         Isenkram, glas, porcelæn m.v. 2 - 

 Gaver og kunst (brugskunst)  Butikdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Isenkram, værktøj og beslag  Isenkram, værktøj og beslag 1 - 

                Isenkram, værktøj og beslag 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cykler            Som Butiksassistent (se denne) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kolonial, supermarked     Kolonial 1 - Kolonial 2 - Butiksdrift 

 Skibsproviantering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Legetøj og hobby       Legetøj 1 - Legetøj 2 - Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lædervarer, Skohandel     Sko/læder 1 - Sko/læder 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Materialhandel        Materialhandel 1 - Materialhandel 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Musikinstrumenthandel     Som Butiksassistent (se denne) 

 Musikhandel (noder) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Papir- og kontorforsyning   Papir- og kontorforsyning 1 - Papir- 

                og kontorforsyning 2 - Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sæbe og parfume        Sæbe/parfume 1 - Sæbe/parfume 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Radio og TV          Radio/TV 1 - Radio/TV 2 - Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sport og camping       Sport/camping 1 - Sport/camping 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sygeplejeartikler       Som Butiksassistent (se denne) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viktualie           Viktualie 1 - Viktualie 2 - 

 Fisk og vildt         Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vin og tobak         Vin/tobak 1 - Vin/tobak 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Byggemarkeder         Byggemarked 1 - Byggemarked 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Grammofonplader/løsdele    Grammofonplader/løsdele 1 - 

                Grammofonplader/løsdele 2 - 

                Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butiksassistent        Salg - Disponering - Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 b. Kun for efg-elever. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Butikstype          Undervisningsfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hårde hvidevarer       Hårde hvidevarer 1 - 

                Hårde hvidevarer 2 - Butiksdrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dekoration          Dekoration 1 - Dekoration 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 II.1 Den skolemæssige uddannelses indhold og rækkefølge for »Lager i 

  engrosvirksomhed«: 

 a. Fælles for lærlinge og efg-elever. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Branche            Undervisningsfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Automobiler          Engroshandel - Auto 1 - Auto 2 

 Autotilbehør 

 Cykler og reservedele 

 Knallerter og reservedele 

 Motorcykler og reservedele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Beslag            Engroshandel - Værktøj 1 - Værktøj 2 

 Maskiner og tilbehør 

 Værktøj 

 Værktøjsmaskiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Chokolade og sukkervarer   Engroshandel - Dagligvarer 1 - 

 Frugt             Dagligvarer 2 

 Kolonial 

 Vin og tobak 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Frøhandel           Engroshandel - Grovvarer 1 - 

 Korn og foderstoffer     Grovvarer 2 - Grovvarer 3 

 Kunstgødning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hatte og modevarer      Engroshandel - Manufaktur 1 - 

 Manufaktur og tekstil     Manufaktur 2 

 Trikotage og konfektion 

 --------------------------------------------------------------------- 

 VVS, jern og stål       Engroshandel - VVS/stål 1 - 

 Jern             VVS/stål 2 

 Rør 

 Sanitet 

 Stål 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kul              Engroshandel - Trælast 1 - Trælast 2 

 Trælast og bygningsartikler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Landbrugsmaskiner       Engroshandel - Landbrugsmaskiner 1 - 

                Landbrugsmaskiner 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 II.2 Den skolemæssige uddannelses indhold og rækkefølge for 

  »Engrosvirksomhed med butiksekspedition«: 

 a. Fælles for lærlinge og efg-elever. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Branche            Undervisningsfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bog- og papirhandel      Engroshandel - Bog/papir 1 - 

 Boghandel           Bog/papir 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dameekvipering, lingeri    Engroshandel - Tekstil 1 - Tekstil 2 

 Babyudstyr og børnekonfektion 

 Garn og broderi 

 Herreekvipering, lingeri 

 Konfektion 

 Hvidevarer og sengeudstyr 

 Manufaktur, m.v. 

 Kjoler, m.v. 

 Stoffer og metervarer 

 Trikotage 

 Gardiner og tæpper 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Blomsterhandel        Engroshandel - Blomster 1 - 

                Blomster 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugskunst          Engroshandel - Isenkram, glas, 

                porcelæn m.v. 1 - 

 Isenkram, glas og porcelæn  Isenkram, glas. porcelæn m.v. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Elartikler          Engroshandel - El-installation 1 - 

                El-installation 2 - El-installation 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Farve og tapet        Engroshandel - Farve/tapet 1 - 

                Farve/tapet 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fotohandel          Engroshandel - Foto 1 - Foto 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Møbler og boligudstyr     Engroshandel - Møbler 1 - Møbler 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Guld og sølv         Engroshandel - Guld/sølv 1 - 

                Guld/sølv 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kemiske artikler       Engroshandel - Materialhandel 1 

 Materialhandel        Materialhandel 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Legetøj og hobby       Engroshandel - Legetøj 1 - Legetøj 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Læderhandel          Engroshandel - Sko/læder 1 - 

 Skohandel           Sko/læder 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Papir- og kontorforsyning   Engroshandel - Papir- og 

                kontorforsyning 1 

                Papir- og kontorforsyning 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sæbe og parfume        Engroshandel - Sæbe/parfume 1 - 

                Sæbe/parfume 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Radio og TV          Engroshandel - Radio/TV 1 - 

                Radio/TV 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sport og camping       Engroshandel - Sport/camping 1 - 

                Sport/camping 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Viktualie           Engroshandel - Viktualiehandel 1 - 

 Fisk og vildt         Viktualiehandel 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vin og tobak         Engroshandel - Vin og tobak 1 - 

                Vin og tobak 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 b. Kun for efg-elever. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hårde hvidevarer       Engroshandel - Hårde hvidevarer 1 - 

                Hårde hvidevarer 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 II.3 Den skolemæssige uddannelses indhold og rækkefølge for »Lager og 

  kontor i engrosvirksomhed«, samt for »Lager i 

 engrosvirksomhed«, 

  hvortil der ikke findes relevante branche- og varekundskabskurser: 

 a. Fælles for lærlinge og efg-elever. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Type             Undervisningsfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Engros, kontor all-round   Engroshandel - All-round 1 - 

                All-round 2 

 III. Den skolemæssige uddannelses indhold og rækkefølge for 

  kontorfaget: 

 a. Fælles for lærlinge og efg-elever. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Uddannelsestype       Undervisningsfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kontor all-round       Administration, salg og service - 

                All-round I - All-round II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kontor med regnskab      Administration, salg og service - 

                Regnskab I - Regnskab II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kontor med korrespondance   Administration, salg og service - 

                Korrespondance I - Korrespondance II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spedition og shipping     Administration, salg og service - 

                Spedition og Shipping (3 uger) - 

                Speciale (1 uge) i enten Vej/- 

                banetransport, Sø-/banetransport, 

                Fly-/banetransport eller Shipping 

                (De fire nævnte specialer er 

                gensidigt udelukkende alternativer). 

 Ansættelsesstedet og eleven vælger et af de fire nævnte specialer og 

  angiver kursets betegnelse på skoleindmeldelsesblanketten i 

  rubrikken: »Meddelelser til skolen«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Advokatsekretær        Administration, salg og service - 

                Advokatsekretær I - 

                Advokatsekretær II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rejsebranchen         Administration, salg og service - 

                Rejsebranchen I - Rejsebranchen II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 b. Kun for efg-elever. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Uddannelsestype        Undervisningsfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kontor med edb        Administration, salg og service - 

                Edb I - Edb II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Forsikring          Administration, salg og service 

                Forsikring I - Forsikring II - 

                Forsikring III 

 Et nyt skolemæssigt forløb træder i kraft fra 1. august 1988, jvf. 

  særskilt II-skrivelse. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bank             Administration, salg og service - 

                Bankfag, hvor de 240 timer som forsøg 

                afvikles som 1-dages kurser. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sparekasse          Administration, salg og service - 

                Sparekassefag, modul 1 - 

                Sparekassefag, modul 2 - 

                Sparekassefag, modul 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lægesekretær         Administrationslære - 

                Lægesekr., modul 2 - 

                Lægesekr., modul 3 

                Lægesekr., modul 4 - 

                Lægesekr., modul 5 

                Lægesekr., modul 6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kommune/Amtskommune      1. Administrative systemer for 

                 offentligt ansatte - Kommune/ 

                 Amtskommune I - 

                 Kommune/Amtskommune II - 

                 Kommune/Amtskommune III 

                2. Administrative systemer for 

                 offentligt ansatte - All-round I - 

                 All-round II 

                3. Administration, salg og service - 

                 All-round I - All-round II 

Ansættelsesstedet og eleven vælger et af de tre nævnte skoleforløb og angiver kursernes betegnelser på skoleindmeldelsesblanketten i rubrikken: »Meddelelser til skolen«.

Elever ansat i staten m.v. kan - sammen med ansættelsesstedet - vælge mellem skoleforløb 2 og 3, og angiver kurserne som anført ovenfor.

Officielle noter

Ingen