Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelsen. Hovederhvervsområde Jern- og metal. Uddannelse: Kleinsmed

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet har direktoratet godkendt 2. dels uddannelsen som kleinsmed med virkning fra 1. januar 1988.

Uddannelsesvarighed: 3 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser jvf.

lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

 

 Uddannelsesmodel: 

 ---------   ---------------------------------------------------- 

 Basis           10     9     5     5 

 ---------   ---------------------------------------------------- 

   --- Angiver virksomhedsophold  --- Angiver skoleophold 

   ---               --- 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold      ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)    10 - 

 2. Praktikophold      ca. 30 - 

 2. Skoleophold (trin 2)     9 - 

 3. Praktikophold      ca. 39 - 

 3. Skoleophold (trin 3)     5 - 

 4. Praktikophold      ca. 38 - 

 4. Skoleophold (trin 4)     5 - 

 5. Praktikophold ca.      8 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s undervisningsfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Undervisningen på skoleophold er fælles med lærlinge og efg-elever i plade- og konstruktionssmedeuddannelsen samt med lærlingeuddannelserne som kleinsmed og grovsmed i samlæste klasser.

Herudover er der fællesundervisning i trin 1 og trin 2 med efg- og lærlingeuddannelserne som bygnings- og landbrugssmed.

Trin 1 er tillige fælles med efg-uddannelsen som beslagsmed.

Timefordeling på de enkelte skoleophold:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde       Trin 1  Trin 2  Trin 3  Trin 4   Ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning  200   180   100   100    580 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagteori        105   89    40    70    304 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremmedsprog       20   20    0    0     40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Obl. fællesfag      45   40    25    30    140 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Valgfrie fag       30   31    35    0     96 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt          400   360   200   200    1160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Uger           10    9    5    5     29 

 -------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag

Undervisningen gennemføres på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Kleinsmeden kan udføre alle normalt forekommende arbejdsdiscpliner inden for konstruktions- og reparationsarbejde omfattende tegningslæsning, faglig regning/matematik, materialelære, opmærkningsmetoder, afkortning og tildannelse, manuel- og maskinel bearbejdning, sammenføjningsteknik og montageteknik.

Herudover forudsættes et indgående kendskab til faglig og sikkerhedsmæssig korrekt anvendelse af de anvendte maskiner inden for smedeområdet.

Kleinsmeden har med udgangspunkt i virksomhedslære fået udbygget sin forståelse af samfundsforhold og samarbejdsrelationer samt arbejdet med skriftlig og mundtlig dansk.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen