Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om anvendelse af gennemskrivningssæt

I samråd med forstanderforeningens eksamensudvalg har direktoratet besluttet af henstille til skolerne fra og med sommereksamen 1985 ved de skriftlige prøver i

dansk, efg og hlx,

fremmedsprog, niveauerne IV(A) og V(A),

driftsøkonomi hhx,

organisation hhx,

alle fag ved edb-assistentuddannelsen med undtagelse af regnskabslære og regnskabslære/driftsøkonomi og alle fag ved merkonomuddannelsen

at anvende gennemskrivningssæt.

P.d.v.

e.b.

H. Metzon

underv.insp.

Officielle noter

Ingen