Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om krav til lærlinge, der forinden indgåelse af læreforhold har gennemgået efg-basisåret

(Handelsskolerne)

Efter forhandling med de faglige fællesudvalg for henholdsvis butiks-, handels- og kontorlærlinge samt efter indstilling fra uddannelsesrådet for handels- og kontorfagene fastsættes det herved, at lærlinge, der forinden indgåelse af læreforhold inden for handels- og kontorfagene har gennemgået den 1-årige basisuddannelse (basisåret) under de erhvervsfaglige grunduddannelsers handels- og kontorområde ikke skal deltage i kursus til handelsmedhjælpereksamen.

Derimod skal sådanne lærlinge, forinden lærebrev kan udleveres, have gennemgået den for efg-elever tilrettelagte 2. dels-skoleuddannelse efter de til enhver tid gældende regler, jfr. for tiden direktoratets skrivelse af 6. juni 1978 (II-489).

Specielt for kontorlærlinge bemærkes, at lærlinge, der får oprettet en lærekontrakt, hvor bogholderi er undtaget, skal gennemgå 2. dels-uddannelse med vægten lagt på det korrespondancemæssige. På samme måde skal lærlinge, hvor korrespondance er undtaget, gennemgå 2. dels.uddannelsen med vægten lagt på det regnskabsmæssige. Endelig skal lærlinge der følger uddannelsesreglerne for kontorlærlinge som helhed gennemgå all-round 2. dels-uddannelsen.

Nærværende regler træder i kraft for læreforhold, der indgås fra og med den 1. april 1979.

P.D.V.

E.B.

N. H. Tetzchner

underv. insp.

Officielle noter

Ingen