Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om udlændinges deltagelse i fremmedsprogsundervisningen på kursus til højere handelseksamen

Ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 5. november 1986 om højere handelseksamen skal eleverne opnå kompetence i mindst to fremmedsprog på højt niveau (niveau IV).

For udlændinge, der søger optagelse på kursus til højere handelseksamen, kan det forekomme, at de ikke har tilstrækkelige forudsætninger i de fremmedsprog, der sædvanligvis undervises i på kurset.

I denne anledning meddeles det herved, at de pågældendes modersmål på forhånd betragtes som eet fremmedsprog på højt niveau. Med hensyn til fremmedsprogsundervisningen stilles der herefter alene krav om yderligere eet fremmedsprog på højt niveau.

Denne bestemmelse gælder også for grønlandske elever.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen