Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændret uddannelsesforløb for kontorelever i efg, 2. del i Forsikringsbranchen

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget for handels- og kontorområdet meddeler direktoratet herved, at kontorelever i efg. 2. del i Forsikringsbranchen fra den 1. august 1988 skal gennemføre den skolemæssige del af uddannelsen således:

De særlige forsikringskurser (der i dag er på 3 x 14 dage) ændres til 6 x 1 uge.

Fælleskurset (Administration, salg og service) på 1 x 14 dage placeres sidst i det skolemæssige forløb.

Alle kontorelever, der har indgået en efg 2. dels uddannelsesaftale i forsikringsbranchen, samles på samme hold, hvilket også gælder fælleskurset. Dette medfører, at forsikringselever, der på grund af afstand skal på handelskostskole til de særlige forsikringskurser, også skal på handelskostskole ved deltagelse i fælleskurset (Administration, salg og service).

Den skolemæssige del af uddannelsen for forsikringselever (6 x 1 uges forsikringskurser og 1 x 14 dages fælleskursus for forsikringselever) gennemføres herefter ved Købmandsskolen i København og handelskostskolen i Mommark.

Ændringen af det skolemæssige forløb for forsikringselever påfører

Undervisningsministeriet ekstraudgifter, som de to skoler skal

udregne og opkræve direkte hos forsikringsselskaberne/-branchen efter

nærmere aftale.

Det forudsættes, at igangværende skoleforløb gennemføres efter de

hidtidigt gældende regler.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen