Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om tilvalgsfag på det 2-årige kursus til højere handelseksamen

I medfør af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 763 af 5. november 1986 § 6 fastsætter direktoratet herved følgende bestemmelser for tilvalgsfag på det 2-årige kursus til højere handelseksamen.

På første år skal eleverne vælge enten matematik eller et 3. fremmedsprog.

På andet år skal eleverne vælge et eller flere tilvalgsfag inden for en ramme på mindst 5-8 ugentlige timer og højst 13-16 ugentlige timer.

Rammen fremgår af bekendtgørelsens § 6, stk. 1, og er afhængig af elevernes sprogniveau i 1. og 2. fremmedsprog.

Tilvalgsfagene kan opdeles i tre kategorier:

  • a) centralt udarbejdede tilvalgsfag
  • b) lokalt udviklede tilvalgsfag
  • c) tilvalgsfag etableret i samarbejde med andre skoleformer

Ved godkendelse af et tilvalgsfag lægges der vægt på, at det er et naturligt led i og har sammenhæng med formålet med kursus til højere handelseksamen, herundre at formålet med tilvalgsfaget er at give både studie- og erhvervskompetence.

Ad a): Centralt udarbejdede tilvalgsfag:

Direktoratet giver hvert år - inden den 1. marts - meddelelse om, hvilke centralt udarbejdede tilvalgsfag eleverne kan tilbydes undervisning i.

Ad b): Lokalt udviklede tilvalgsfag:

Der lægges vægt på, at skolerne selv bidrager aktivt med udviklingen af lokale tilvalgsfag.

Forslag til lokale tilvalgsfag skal godkendes i direktoratet. Det er direktoratets opgave at sikre, at de lokalt udviklede tilvalgsfag er på højere handelseksamen's-niveau, og at de opfylder kravene om både studie- og erhvervskompetence.

Forslag, hvor indeholdet i stort omfang i forvejen er dækket af obligatoriske undervisningsfag eller centralt udarbejdede tilvalgsfag, kan ikke forventes godkendt.

Lokalt udviklede tilvalgsfag udarbejdes af den enkelte handelsskole i overensstemmelse med intentionerne med tilvalgsfagenes formål. Forslagene indsendes til direktoratet, og skal omfatte en læreplan med angivelse af tilvalgsfagets formål, mål og indhold. Det skal endvidere angives hvor mange ugentlige timer tilvalgsfaget omfatter og hvilken prøveform man påregner.

Ad c): Samarbejde med andre skoleformer:

Eleverne har mulighed for at vælge tilvalgsfag, der gennemføres ved andre skoleformer, herunder handelsskolernes enkeltfagskurser eller naboskoler.

Skolerne skal her sikre, at der er tale om undervisning på højere handelseksamens-niveau. Der stilles ikke krav om, at undervisningens omfang er præcis af samme omfang som tilvalgsfag ellers er.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen