Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse om omcensur ved handelsskolernes statskontrollerede prøver (* 1)

(Handelsskolerne)

Direktoratet fastsætter følgende regler for omcensur med virkning fra og med 1. december 1975:

1. Såfremt faglærer og fremmede censor ikke kan blive enige om karakterfastsættelsen, fremsender hver af parterne en begrundet redegørelse for deres karakterer gennem skolens leder til direktoratet.

2. Det samme gælder for censur med 2 fremmede censorer.

3. Såfremt en faglærer, hvor censureringen er gennemført med 2 fremmede censorer, efter at have gennemlæst sine elevers bedømte besvarelser ønsker at gøre indsigelser mod bedømmelsen, må læreren senest 14 dage efter modtagelsen af besvarelserne og karakterlisten gennem skolens leder indsende en skriftlig motiveret redegørelse for sin afvigende vurdering af besvarelserne.

De endelige karakterer fastsættes herefter af direktoratet.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 23. februar 1970

  • (II-191).

P.D.V.

E.B.

Arne Højsteen,

underv. insp.

Redaktionel note
  • (* 1) Skrivelsen er ophævet for så vidt angår merkonom- og teknonomuddannelsen