Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om læremidler

(Handelsskolerne)

Der stilles læremidler til rådighed for eleverne ved lærlingeuddannelsen, højere handelseksamen, erhvervsfaglige grunduddannelser og den 1-årige edb-assistentuddannelse.

Ved læremidler forstås i denne forbindelse lærebøger, kompendier og lignende materiale. Handelsskolerne skal forestå indkøbet af læremidlerne.

Læremidlerne er statens ejendom.

Tilskud til køb af læremidler søges af skolerne og ydes som et led i den enkelte skoles samlede driftsbevilling.

Udgifterne ved indkøb af læremidler opføres på skolernes regnskaber og konteres i overensstemmelse med de udsendte kontoplaner.

Herved ophæves direktoratets skrivelser af 28. juli 1975 (II 437) og 31. juli 1975 (II 438).

p.d.v.

e.b.

Hanne Traberg

fuldm.

Officielle noter

Ingen