Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om kursus til handelsmedhjælpereksamen for lærlinge, der har bestået studentereksamen eller højere forberedelseseksamen

(Handelsskolerne)

Direktoratet meddeler herved, at cirkulæreskrivelserne af 2. juni 1978 (II-491) og af 12. juni 1984 (II-582) om undervisning på kursus til handelsmedhjælpereksamen for lærlinge, der har bestået studentereksamen eller højere forberedelseseksamen ophæves, for så vidt angår lærlinge der er optaget på kursus til handelsmedhjælpereksamen efter undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 11 af 14. januar 1985.

Det er herefter den enkelte handelsskole, der i hvert enkelt tilfælde skal tage stilling til eventuelle fritagelser, jfr. samme bekendtgørelse § 25, stk. 1.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen