Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af uddannelsesmodel for optikerfagets efg 2. delsuddannelse, servicefagene

Efter aftale mellem direktoratet og Optikerfagets Fællesudvalg ændres uddannelsesmodellen for optikerfagets efg 2. dels-uddannelse fra og med skoleåret 1987/88.

Optikeruddannelsen vil herefter starte med et praktikophold på ca. 13 uger.

Når den endelige uddannelsesmodel er tilvejebragt, vil direktoratet give nærmere meddelelse herom.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen