Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om læremidler

(De tekniske skoler)

Der stilles læremidler til rådighed for eleverne ved lærlingeuddannelsen, de grundlæggende tekniske eksamensuddannelser og de erhvervsfaglige grunduddannelser.

Ved læremidler forstås i denne forbindelse lærebøger, kompendier, rekvisitter m.v.

De tekniske skoler skal forestå indkøbet af læremidlerne, som er statens ejendom.

Tilskud til køb af læremidler søges af skolerne og ydes som et led i den enkelte skoles samlede driftsbevilling.

Udgifterne ved køb af læremidler opføres på skolernes regnskaber og konteres i overensstemmelse med udsendte kontoplaner.

Herved ophæves direktoratets skrivelser af 28/7 1975 (V-322) og 31/7 1975 (V-323).

P.d.v.

e.b.

Hanne Traberg

fuldm.

Officielle noter

Ingen