Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af betegnelser for 2. delsuddannelsen til farver inden for servicefagenes hovederhvervsområde

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene godkender direktoratet herved, at efg 2. delsuddannelsen til farver fremover betegnes farverioperatør.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen