Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om dispensationsmuligheder for faget samfundsøkonomi på kursus til højere handelseksamen

(Handelsskoler)

Fritagelse for faget samfundsøkonomi til højere handelseksamen kan efter ønske gives elever, der har aflagt delprøver i nationaløkonomi for historiestuderende og jurastuderende. Fritagelse forudsætter opnåelse af beståelseskarakter ved den aflagte prøve.

Fritagelsen skal fremgå af eksamensbeviset.

Samme fritagelsesmuligheder gælder for elever, der har taget 1. del af universiteternes økonomistudier.

Ovennævnte generelle dispensationsmuligheder gælder indtil videre.

Også i visse andre tilfælde kan der gives fritagelse.

Der må herom fremsendes konkret ansøgning til direktoratet.

Direktoratets skrivelse af 31. maj 1979 (II-512) ophæves.

P.d.v.

e.b.

H. Metzon

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen