Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om læremestres betaling af udgifter ved lærlinges skolehjemsophold under svendeprøve eller anden afsluttende prøve

(Skolehjem ved tekniske skoler)

På given foranledning skal man henlede skolehjemmenes opmærksomhed på følgende:

Efter § 1 i bekendtgørelse af 28. juni 1965 om driftstilskud til skolehjem ydes tilskud til udgifter ved lærlinges ophold på skolehjem i perioder, hvor de pågældende deltager i den godkendte undervisning.

Derimod er der ikke hjemmel til at yde tilskud til udgifter ved lærlinges ophold på skolehjem i perioder, hvor der aflægges svendeprøve eller anden afsluttende prøve uden for den godkendte undervisningsplan. Betaling for lærlinges kost og logi i sådanne perioder må ske efter princippet i bekendtgørelsens § 7, stk. 2.

I tilslutning hertil bemærkes, at læremesteren efter lærlingelovens § 4, stk. 3 skal bestride udgifterne ved lærlingens aflæggelse af svendeprøve eller anden afsluttende prøve.

P.D.V.

E.B.

M. Bülow-Ludvigsen.

Officielle noter

Ingen