Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om nedlæggelse af faget dansk handelskorrespondance som statskontrolleret enkeltfagsprøve

(Handelsskolerne)

Af direktoratets skrivelse af 17. august 1977 (II-476) om handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagsprøver fremgår det, at der kan afholdes kursus til statskontrolleret enkeltfagsprøve i faget dansk handelskorrespondance.

Dette fag er nu indholdsmæssigt dækket og fagligt ajourført gennem faget kommunikation i den 1-årige basisuddannelse inden for de erhvervsfaglige grunduddannelsers handels- og kontorområde.

I denne anledning meddeler direktoratet herved, at der fra og med skoleåret 1980/81 ikke længere vil være adgang til etableret kursus til statskontrolleret enkeltfagsprøve i faget dansk handelskorrespondance.

P.D.V.

E.B.

N. H. Tetzschner

underv. insp.

Officielle noter

Ingen