Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om godkendelse af basisuddannelsen inden for levnedsmiddelområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for levnedsmiddelområdet godkender direktoratet hermed nedenstående retningslinier for områdets basisuddannelse gældende fra skoleåret 1980-81.

 

 Basisuddannelsens struktur og indhold: 

     Trin 1                   Trin 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         Tilberedningslinie 

                        ---------------------- 

     Fælleskursus              Proceslinie 

                        ---------------------- 

                         Kødlinie 

 --------------------------------------------------------------------- 

     30 uger                  10 uger 

 Antal lektioner fordelt mellem retningsfag og fællesfag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Trin 1      Trin 2      I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Retningsfag    660       220        880 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fællesfag     420       140        560 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fordeling af lektioner på fagområder inden for retningsfag: 

 Trin 1: 

 Køkkenpraktik/varekendskab        180 lektioner 

 Serveringspraktik               - 

 Slagterfaglig undervisning        180 lektioner 

 Procesfaglig undervisning         90 lektioner 

 Bageri/konditori              90 lektioner 

 Rengøring/hygiejne             60 lektioner 

 Ernæringslære               44 lektioner 

 Erhvervsorienterende undervisning     16 lektioner 

                     --------------- 

 Ialt                   660 lektioner 

                     --------------- 

                     --------------- 

 Trin 2: 

 Tilberedningslinien: 

 Indeholder følgende fagområder: 

 Køkkenpraktik               180 lektioner 

 Serveringspraktik               - 

 Bageri/konditori                - 

 Salg/service 

 Kalkulation                20 lektioner 

 Køkkenteori (levnedsmiddel-kemi)      20 lektioner 

                     --------------- 

 Ialt                   220 lektioner 

                     --------------- 

                     --------------- 

 Proceslinien: 

 Indeholder følgende fagområder: 

 Køkkenpraktik               180 lektioner 

 Teknisk mikrobiologi              - 

 Kemi                      - 

 Mejeripraktik                 - 

 Konservering 

 Kalkulation                20 lektioner 

 Teknologi/produktionskontrol        20 lektioner 

                     --------------- 

 Ialt                   220 lektioner 

                     --------------- 

                     --------------- 

 Kødlinien: 

 Indeholder følgende fagområder: 

 Slagtning                 180 lektioner 

 Opskæring: Kød, fisk og fjerkræ        - 

 Konserves                   - 

 Pålægsvarer                  - 

 Farsvarer                   - 

 Charcuteri                   - 

 Kundebetjening/Slagterbutik          - 

 Kalkulation                20 lektioner 

 Slagterfaglig teori (kødets kemi)     20 lektioner 

                     --------------- 

                     --------------- 

Der foretages ikke noget forpligtende valg af 2. dels uddannelse i basisuddannelsen.

Undervisningen meddeles indtil videre på grundlag af den foreløbige kursusplan udstedt marts 1980. Vedrørende fællesfagsundervisningen henvises til direktoratets skrivelse af 11. oktober 1979 (V-440).

Med ovennævnte ophæves direktoratets skrivelse af 29. juli 1977 (V-370) og skrivelse af 3. august 1979 (V-434).

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen