Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af uddannelsesmodel for nådlerfagets lærlingeuddannelse

(Tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene godkender direktoratet herved nedenstående uddannelsesmodel for nådlerfaget fra og med skoleåret 1984/85.

Uddannelsen har en varighed på 2 år.

Uddannelsesforløb:

1. praktikophold ca. 6 uger

1. skoleophold 4 -

2. praktikophold ca. 52 -

2. skoleophold 4 -

3. praktikophold ca. 38 -

!-----!---!---------!---!-------! P S P S P nådler

!-----!---!---------!---!-------!

P = Praktikophold

S = Skoleophold

P.d.v.

e.b.

N.H.Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen