Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om nye modeller for gartnerfagets grunduddannelser

(Tekniske skoler)

Efter indstilling fra det faglige fællesudvalg for gartneri og fra erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet samt efter forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet godkender direktoratet herved følgende ændringer i gartnerfagets lærlinge- og efg-uddannelser med virkning fra skoleåret 1984/85.

1. Lærlingeuddannelserne inden for planteskoler, væksthus- og frilandsgartneri samt frugt- og bæravl afkortes med 1 måned, således at den samlede læretid fremover udgør 3 år og 5 måneder. I uddannelserne indgår 3 skoleophold af henholdsvis 6, 13 og 8 ugers varighed.

2. Efg-uddannelserne inden for planteskoler, væksthus- og frilandsgartneri samt frugt- og bæravl er på 2 år og 10 måneder. I uddannelserne indgår 2 skoleophold af henholdsvis 13 og 8 ugers varighed.

 

 De 2 uddannelsesmodeller ser således ud: 

 Lærlingeuddannelsen 

 0       1   2    3      3 år og 5 mdr. 

 !-----!----!---------!-----!-------!----! 

  P  S6   P   S13   P   S8 

 !-----!----!---------!-----!-------!----! 

 Efg-uddannelsen 

           0    1     2       2 år og 10 mdr. 

 !-----------------! !--------!-----!--------!-----!--! 

 !Jordbrugsområdets! 

 ! basisuddannelse !   P   S13   P   S8  P 

 !-----------------! !--------!-----!--------!-----!--! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

Kursusplanerne for lærlingeuddannelsens trin 2 og 3 vil være identiske med efg-uddannelsens skoleophold, hvorved der etableres mulighed for samlæsning mellem lærlinge og efg-elever.

Det bemærkes, at anlægsgartneruddannelsen ikke er omfattet af ændringerne.

Med denne skrivelse ophæves samtidig direktoratets skrivelse af 1. juli 1981 (V-496) samt bestemmelserne vedr. frilandsgartner, frugt- og bæravler, planteskolegartner og væksthusgartner nævnt i direktoratets skrivelse af 4. juni 1981 (V-492).

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen