Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ny 2. dels uddannelse inden for det grafiske område i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesrådet godkender direktoratet en 2. dels uddannelse som pressefotograf med virkning fra august 1984.

For uddannelsen gælder, at der kalendermæssigt kan ske en vis forskydning i den enkelte praktikopholds varighed for de enkelte hold, begrundet i en rimelig ressourceudnyttelse af skolekapaciteten.

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke medregnet.

Uddannelsen er en 3-årig 2. dels uddannelse, i hvilken der indgår 35 ugers skoleundervisning.

 

 Uddannelsesmodel: 

       ------------------------------------- 

       ! P !  S 20 ! P! S 10 ! P ! 5 ! P ! 

 Basisudd.  ------------------------------------- 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold   ca. 1/2 år 

 1. skoleophold    20 uger (trin 1) 

 2. praktikophold   ca. 1 år 

 2. skoleophold    10 uger (trin 2) 

 3. praktikophold   ca. 1/2 år 

 3. skoleophold    5 uger (trin 3) 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold. 

 Fagområde     Trin 1   Trin 2   Trin 3   I alt 

 Pressefoto     300     150    100    550 

 Journalistik    300     150    100    550 

 SVSD *)       80     40     0    120 

 Valgfrie fag    120     60     0    180 

         ------------------------------------------- 

          800     400    200    1400 

 • *) Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Overordnet uddannelsesmål.

Den færdiguddannede pressefotograf kan planlægge og gennemføre aktualitetsbetonede fotografiske opgaver med det rigtige journalistisk/kommunikative indhold i forhold til opgavens art og de givne praktiske forhold.

Ud fra et grundlæggende kendskab til fotografi og journalistik er pressefotografen i stand til arbejde selvstændigt og rutineret i redaktionelle sammenhænge, i alle led af ideudvikling, produktion og efterbehandling frem til den egentlige mangfoldiggørelse.

Pressefotografen har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundsforhold, mediernes placering og virkemåde på baggrund af indsigt i virksomhedernes organisations- og samarbejdsformer.

Undervisningen meddeles i overensstemmelse med de af direktoratet godkendte kursusplaner og gennemføres ved Aarhus tekniske skole og Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv. insp.

Officielle noter

Ingen