Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om betaling af udgifter ved lærlinges skoleophold

(Skolehjem)

I henhold til § 1 i bekendtgørelse af 28. juni 1975 med senere ændringer om driftstilskud til skolehjem ydes der tilskud til udgifter ved lærlinges ophold på skolehjem i perioder, hvor de pågældende deltager i den godkendte undervisning.

På given foranledning skal man meddele, at i det omfang repetitionskurser inden for jern- og metalindustriens fag er indeholdt i den godkendte undervisningsplan, er betalingen for opholdsudgifterne i forbindelse med deltagelse i disse kurser den samme som for deltagelse i de øvrige obligatoriske kurser, der gennemføres efter en af undervisningsministeriet godkendt kursusplan.

Driftstilskud ydes således til udgifter i forbindelse med deltagelse i repetitionskurser inden for jern- og metalindustriens fag i den udstrækning, hvor der er tale om kurser, som er indeholdt i den godkendte kursusplan.

Der henvises i øvrigt til direktoratets skrivelse af 19. december 1975, VII-35.

P. D. V.

E. B.

Mickael Hall

fuldm.

Officielle noter

Ingen