Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om 2. dels uddannelserne inden for levnedsmiddelområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for levnedsmiddelområdet og forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet godkender direktoratet nedennævnte 2. dels uddannelser inden for levnedsmiddelområdet fra undervisningssæsonen 1983/84:

 

 1. Tjener 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 4 måneder, i hvilken der 

  indgår 40 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 26 uger 

 1. skoleophold          20 - 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          20 - 

 !-----------! !---------!-----!---------------!------!-! 

 Basis-     P ca. 26 S20   P ca. 52   S20  P 

 uddannelsen                       Tjener 

 !-----------! !---------!-----!---------------!------!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 2. Kok 

 2. dels uddannelsens varighed er på 3 år og 4 måneder, i hvilken der 

  indgår 40 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 26 uger 

 1. skoleophold          20 - eller 2 x 10 uger 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          10 - 

 3. praktikophold       ca. 52 - 

 3. skoleophold          10 - 

 3. Smørrebrødsjomfru 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 1 måned, i hvilken der 

  indgår 30 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 26 uger 

 1. skoleophold          20 - eller 2 x 10 uger 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          10 - 

 4. Kogejomfru 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 4 måneder, i hvilken der 

  indgår 40 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 26 uger 

 1. skoleophold          20 - eller 2 x 10 uger 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          10 - 

 3. skoleophold          10 - 

 1. skoleophold er fælles for uddannelserne til kok, smørrebrødsjomfru 

  og kogejomfru (gastronomilinien). Dette skoleophold kan deles i 2 

  x 10 uger med mellemliggende praktik. 

 2. skoleophold for uddannelserne til smørrebrødsjomfru og 

  kogejomfru. 2. skoleophold i uddannelsen til kok er fælles med 3. 

  skoleophold i uddannelsen til kogejomfru. 

     !---------!    !-------------!---!----------!---!-! 

 Basis-  P ca. 26 !---!----! P ca. 52  S10  P ca. 52 S10 P 

 uddan- !---------!S10 S10 !-------------!---!----------!---!-! Kok 

 nelsen  P ca. 26 ---!----  P ca. 52  S10 Smørrebrødsjomfru 

     !---------!    !-------------!---!-----! 

                        S10 P 

                       !---!-! Kogejomfru 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

  5. Receptionist 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 3 måneder, i hvilken der 

  indgår 25 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 12 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          10 - 

 3. praktikophold       ca. 26 - 

 3. skoleophold          5 - 

 Basis-   !-------!---!------------!---!--------!--!--! 

 uddannelsen P ca.12 S10  P ca. 52 S10 P ca. 26 S5 P Receptionist 

       !-------!---!------------!---!--------!--!--! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 6. Bager 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 10 måneder, i hvilken der 

  indgår 22 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 10 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 50 - 

 2. skoleophold          7 - 

 3. praktikophold       ca. 52 - 

 3. skoleophold          5 - 

 4. raktikophold       ca. 10 - 

 Basis-   !---!---!--------------!--!--------------!--!---! 

 uddannelsen ca.     ca.        ca.     ca. 

       P10 S10   P50    S7   P52    S5 S10 Bager 

       !---!---!--------------!--!--------------!--!---! 

 P = Praktikiohold 

 S = Skoleophold 

 7. Konditor 

 2. dels udannelsens varighed er på 2 år og 10 måneder, i hvilken der 

  indgår 22 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 10 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 50 - 

 2. skoleophold          7 - 

 3. praktikophold       ca. 52 - 

 3. skoleophold          5 - 

 4. praktikophold       ca. 10 - 

       !---!---!--------------!--!------------!---!---! 

 Basis-    ca.     ca.       ca.   ca. 

 uddannelsen P10 S10   P50    S7   P52   S5 P10 Konditor 

       !---!---!--------------!--!------------!---!---! 

 P = Praktik 

 S = Skoleophold 

 8. Kantinemedhjælper 

 2. dels uddannelsens varighed er på 20 uger, der udelukkende består 

  af skoleundervisning. 

 9. Køkkenassistent 

 2. dels uddannelsens varighed er på 1 år og 10 måneder, i hvilken der 

  indgår 40 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. skoleophold          20 uger 

 1. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          20 - 

  -------------------------------------- 

        !---! 

 Basis- 

 uddannelsen!  S20!-------------------!----!--! Kantinemedhjælper 

        !---!   P ca. 52    S20 P  Køkkenassistent 

          !-------------------!----!--! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 1. skoleophold er fælles for uddannelserne til kantinemedhjælper og 

  køkkenassistent. 

 10. Mejerist 

 2. dels uddannelsens varighed er på 1 år og 11 måneder, i hvilken der 

  indgår 35 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 4 uger 

 1. skoleophold          5 - 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          25 - 

 3. praktikophold       ca. 6 - 

 3. skoleophold          5 - 

        !---!--!------------!-------!---!--!-! 

 Basis-     ca.     ca.       ca. 

 uddannelsen   P4 S5   P52    S25  P6 S5 P Mejerist 

        !---!--!------------!-------!---!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 11. Butiksslagter 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 10 måneder, i hvilken der 

  indgår 30 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 20 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          10 - 

 3. praktikophold       ca. 25 - 

 3. skoleophold          5 - 

 4. praktikophold       ca. 15 - 

 4. skoleophold          5 - 

 5. praktikophold       ca. 2 - 

      !--------!---!-------------!---!------!--!-----!--!--! 

 Basis-     ca.      ca.      ca.    ca. 

 uddannelsen   P20 S10   P52   S10 P25  S5 P15 S5 P2 

      !--------!---!-------------!---!------!--!-----!--!--! 

                           Butiksslagter 

 P = praktikophold 

 S = Skoleophold 

 12. Svineslagter 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 10 måneder, i hvilken der 

  indgår 30 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 20 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          10 - 

 3. praktikophold       ca. 25 - 

 3. skoleophold          5 - 

 4. praktikophold       ca. 15 - 

 4. skoleophold          5 - 

 5. praktikophold       ca. 2 - 

      !--------!---!-------------!---!-------!--!----!---!---! 

 Basis-     ca.      ca.      ca.    ca. 

 uddannelsen   P20 S10   P52   S10  P25  S5 P15 S5 P2 

      !--------!---!-------------!---!-------!--!----!---!---! 

                            Svineslagter 

 P = praktikophold 

 S = Skoleophold 

 13. Kreaturslagter 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 6 måneder, i hvilken der 

  indgår 25 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 20 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 40 - 

 2. skoleophold          5 - 

 3. praktikophold       ca. 30 - 

 3. skoleophold          5 - 

 4. praktikophold       ca. 15 - 

 4. skoleophold          5 - 

       !--------!---!-----------!--!-----------!--!-----!--!-! 

 Basis-      ca.     ca.      ca.     ca. 

 uddannelsen   P20 S10   P40   S5   P30   S5 P15 S5 P 

       !--------!---!-----------!--!-----------!--!-----!--!-! 

                           Kreaturslagter 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 14. Pølsemager 

 2. dels uddannelsens varighed er på 2 år og 10 måneder, i hvilken der 

  indgår 30 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 20 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 52 - 

 2. skoleophold          10 - 

 3. praktikophold       ca. 25 - 

 3. skoleophold          5 - 

 4. praktikophold       ca. 15 - 

 4. skoleophold          5 - 

 5. praktikophold       ca. 2 - 

       !--------!---!-------------!---!---------!--!----!--!-! 

 Basis-      ca.      ca.       ca.    ca. 

 uddannelsen   P20 S10   P52   S10  P25  S5 P15 S5 P 

       !--------!---!-------------!---!---------!--!----!--!-! 

                             Pølsemager 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 15. Tarmrenser 

 2. dels uddannelsen varighed er på 2 år og 6 måneder, i hvilken der 

  indgår 30 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 20 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 35 - 

 2. skoleophold          10 - 

 3. praktikophold       ca. 30 - 

 3. skoleophold          5 - 

 4. praktikophold       ca. 15 - 

 4. skoleophold          5 - 

      !-------!---!---------!---!---------!--!-----!--!-! 

 Basis-     ca.     ca.      ca.    ca.    Tarm- 

 uddannelsen  P20 S10  P35  S10  P30  S5 P15 S5 P renser 

      !-------!---!---------!---!---------!--!-----!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 16. Møller 

 2. uddannelsens varighed er på 2 år og 6 måneder, i hvilken der 

 indgår 20 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 10 uger 

 1. skoleophold          10 - 

 2. praktikophold       ca. 40 - 

 2. skoleophold          5 - 

 3. praktikophold       ca. 60 - 

 3. skoleophold          5 - 

       !-----!---!-----------!--!-------------!--!-! 

 Basis-     ca.     ca.       ca. 

 uddannelsen  P10 S10   P40   S5   P60   S5 P Møller 

       !-----!---!-----------!--!-------------!--!-! 

P = praktikophold

S = Skoleophold

Det bemærkes, at mølleruddannelsen er ny-etableret, samt at uddannelsesmodellerne til bager og konditor er ændret. Endvidere bemærkes, at der gives mulighed for at dele gastronomiuddannelsernes 1. skoleophold i 2 x 10 uger med mellemliggende praktik.

Uddannelserne til levnedsmiddelassistent/tekniker og laborant er yderligere uddannelsesmuligheder inden for levnedsmiddelområdet. Elever, som har afsluttet levnedsmiddelområdets basisuddannelse, vil under særlige vilkår kunne påbegynde disse uddannelser.

De enkelte praktikopholds varighed kan forskydes af hensyn til en rationel udnyttelse af skoleressourcerne. I øvrigt henvises til direktoratets skrivelse af 11. november 1982, V 579, om ramme for kursusplanlægning på de tekniske skoler.

Undervisningen meddeles indtil videre på grundlag af de eksisterende kursusplaner, hvoraf kun en del er godkendt af direktoratet.

Vedrørende fællesfagsundervisningen henvises til direktoratets skrivelser herom.

Med denne skrivelse ophæves direktoratet skrivelse af 23. april 1981

 • (V-491).

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen