Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende brug af trampolinredskaber i idræt

(Tekniske skoler og handelsskoler)

Da direktoratet har erfaret, at der i nogle skolers idrætsundervisning anvendes trampolin/trampet skal følgende meddeles:

Sundhedsstyrelsen finder det ikke usandsynligt, at der findes en fælles udløsende faktor for flere af trampolin/trampet-ulykkerne.

Sundhedsstyrelsen finder derfor, at anvendelse af disse redskaber ikke bør finde sted.

På denne baggrund skal direktoratet pålægge skolerne at drage omsorg for, at brugen af trampolin/trampet bringes til ophør i såvel den obligatoriske idrætsundervisning som i den valgfri undervisning i idræt.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen