Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedr. ændring af skoleopholdenes længde for efg-urmageruddannelsen

(Tekniske skoler)

Direktoratet skal herved meddele, at skoleopholdene for

efg-urmageruddannelsen ændres som følger:

fra 6 x 10 ugers skoleundervisning a 34 lektioner

til 6 x 9 ugers skoleundervisning a 38 lektioner

Ændringen træder i kraft fra starten af skoleåret 1989/90.

P.m.v.

e b.

N. H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen