Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om krav til lærlinge inden for handels- og kontorfagene, der inden læreforholdets indgåelse har bestået handelsmedhjælpereksamen, kontorskolen, men som ønsker oplæring inden for butiksfaget, eller som har bestået handelsmedhjælpereksamen, butiksskolen, og som ønsker oplæring inden for engroshandelsfaget eller kontorfaget

(Handelsskolerne)

Efter forhandling med de faglige udvalg for henholdsvis butiks-, engros-, handels- og kontoruddannelser fastsættes følgende krav til lærlinge inden for handels- og kontorfagene, der inden læreforholdets indgåelse har bestået handelsmedhjælpereksamen, kontorskolen, men som ønsker oplæring inden for butiksfaget, eller som har bestået handelsmedhjælpereksamen, butiksskolen, og som ønsker oplæring inden for engroshandelsfaget eller kontorfaget.

Oplæring i kontor- eller engroshandelsfaget.

Lærlinge, der inden læretidens begyndelse har bestået handelsmedhjælpereksamen, butiksskolen, gennemfører undervisningen og består prøverne i undervisningsfagene »datalære« (svarende til pensum på kontorskolens semesterkursus) og »maskinskrivning. etb og kommunikation« samt følger de til uddannelsen hørende branche/retningskurser.

Oplæring i butiksfaget

Lærlinge, der inden læretidens begyndelse har bestået handelsmedhjælpereksamen, kontorskolen, gennemfører undervisning og består prøven i undervisningsfaget »butiksfag« og de til uddannelsen hørende branche-/retningskurser.

Direktoratets skrivelse af 24. august 1971 (II-279) ophæves herved.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzchner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen