Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende praktiske forhold ved hf-eksamen i engelsk


Skriftlig eksamen :

På indberetning om læsepensa og eksamensopgivelser anføres, hvilke ordøger der agtes anvendt af eksaminanderne ved den skriftlige prøve. Følgende ordbøger er uden videre tilladt: En engelsk-dansk og en dansk-engelsk ordbog af et omfang som Gyldendals røde ordbøger. Endvidere en engelsk-engelsk ordbog af et omfang som Advanced Learner's Dictionary eller Longman Dictionary of Contemporary English . Derimod vil specialordbøger, herunder stilistiske ordbøger eller synonymordbøger samt ordlister af forskellig art ikke kunne anvendes.

 

 Mundtlig eksamen 

 Forberedelsestid: ca. 20 min. for fællesfag 

          ca. 30 min. for tilvalgsfag 

 Ordbøger o.l. må ikke forefindes i forberedelseslokalet, men 

eksaminator sørger for, at eksaminanderne under forberedelsen har adgang til at benytte eksemplarer af de anvendte udgaver (incl. gloser og kommentarer - herunder duplikerede gloser til ukommenterede udgaver) af alle de tekster, som indgår i den pågældende klasses/eksaminands pensum. Endvidere må eksaminanden i forberedelsestiden anvende »egne noter« (jvf. de almindelige bestemmelser pkt. 5 og 6). Disse noter må ikke benyttes under selve eksaminationen. Derimod skal eksaminanden have mulighed for under forberedelsen at gøre notater, som han kan medbringe og benytte under selve eksaminationen.

Opmærksomheden henledes iøvrigt på de almindelige bestemmelser. (RS 01-02).

Officielle noter

Ingen