Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ny lærlingeuddannelse i kontorfaget inden for kommuner og amtskommuner

(Handelsskolerne)

Efter indstilling fra lærlingerådet meddeler direktoratet herved, at der fra og med 1. august 1989 kan indgås lærekontrakter i kontorfaget inden for kommuner og amtskommuner.

Undervisningen på handelsskole omfatter kursus til handelsmedhjælpereksamen, der består af indledningskursus, semesterkursus samt 4 x 2 ugers skoleophold i branche-/ retningsfag.

Branche-/retningsfagene er fælles for lærlinge og efg-elever, og har følgende forløb:

Administrative systemer for offentlig ansatte

Kommune/Amtskommune I

Kommune/Amtskommune II

Kommune/Amtskommune III

Direktoratets skrivelse af 26. juni 1989 (II-703) ophæves herved.

P.m.v.

e.b.

Henning Kraiberg Knudsen

viceinsp.

Officielle noter

Ingen