Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af uddannelsesmodel for pottemagerfagets lærlingeuddannelse

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene godkender direktoratet herved nedenstående uddannelsesmodel fra og med skoleåret 1984/85.

Uddannelsen har en varighed på 4 år, i hvilken der indgår 25 ugers skoleundervisning.

Undervisningstiden på teknisk skole er 36 lektioner pr. uge, og der samlæses med efg-pottemageruddannelsen.

 

        1 år     2 år    3 år       4 år 

 !-----!-----!--------!-----!----------------!----!------! 

  P  S10   P   S10     P     S5   P 

 !-----!-----!--------!-----!----------------!----!------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 ca. 23    ca. 53       ca. 74      ca. 30 

P.d.v.

e.b.

Carl Hald

viceinsp.

Officielle noter

Ingen