Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om adgang til 2.dels uddannelsen i murerfaget for personer med en erhvervsfaglig basisuddannelse, der ikke umiddelbart er adgangsgivende til mureruddannelsen

(Handelsskolerne og de tekniske skoler)


Efter ansøgning fra Murerfagets Fællesudvalg og efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget for bygge og anlægsområdet og Erhvervsuddannelsesrådet godkender direktoratet for erhvervsuddannelserne i medfør af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 380 af 31. juli 1978 om optagelse og om uddannelsesaftaler m.v. for elever i de erhvervsfaglige grunduddannelser herved, at der gives adgang til 2. dels-uddannelsen i murerfaget for personer, der har gennemgået en erhvervsfaglig basisuddannelse, der ikke er umiddelbart adgangsgivende til mureruddannelsen.

De pågældende optages uden alders- eller beskæftigelseskrav på lige fod med voksne uddannelsessøgende, jfr. midlertidige retningslinier af 27. september 1982 for voksne uddannelsessøgendes adgang til at indgå uddannelsesaftale inden for murerfaget uden at have gennemført den forudgående basisuddannelse.

Disse elever skal således ligesom de voksne uddannelsessøgende og personer med dispensation for basisuddannelsen indgå uddannelsesaftale af 2 år og 9 måneders varighed begyndende med det særlige indledende skoleophold.

Denne godkendelse har virkning for uddannelsesaftaler, der indgås med begyndelsestermin fra den 14. oktober 1985.

P.d.v.

M. Johansen

Officielle noter

Ingen