Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om godkendelse af 2. dels-uddannelserne inden for landtransportområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget godkender direktoratet nedenstående 2. dels-uddannelser inden for landtransportområdet.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser.

For alle uddannelser gælder, at kalendermæssigt kan der ske en vis forskydning i de enkelte praktikopholds varighed for de enkelte hold, begrundet i en rimelig ressourceudnyttelse af skolekapaciteten.

 

 S = skoleophold       P = praktikophold 

 INTERN TRANSPORTOMRÅDE 

 a. Kranfører (mobile kraner). 

 En 1-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 17 ugers 

  skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 10 uger 

 1. skoleophold          10 uger 

 2. praktikophold       ca. 14 uger 

 2. skoleophold          5 uger 

 3. praktikophold       ca. 7 uger 

 3. skoleophold          2 uger 

 4. praktikophold       ca. 4 uger 

 Basisuddannelse !---!-----!-----!----!---!----! 

          P  S10  P  S5  P  S2  Kranfører 

         !---!-----!-----!----!---!----! (mobile kraner). 

 b. Lager- og transportarbejder. 

 En 1-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 15 ugers 

  skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 5 uger 

 1. skoleophold          5 uger 

 2. praktikophold       ca. 12 uger 

 2. skoleophold          5 uger 

 3. praktikophold       ca. 13 uger 

 3. skoleophold          5 uger 

 4. praktikophold       ca. 7 uger 

 Basisuddannelse !---!----!---!----!---!----!---! 

          P  S5  P  S5  P  S5  P  Lager- og 

         !---!----!---!----!---!----!---! transportarbejder 

 c. Stationsbetjent. 

 En 2. dels-uddannelse af 13 måneders varighed, i hvilken der indgår 

  16 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 7 uger 

 1. skoleophold          5 uger 

 2. praktikophold       ca. 17 uger 

 2. skoleophold          8 uger 

 3. praktikophold       ca. 14 uger 

 3. skoleophold          3 uger 

 4. praktikophold       ca. 2 uger 

 Basisuddannelse !---!----!---!------!---!----!---! 

          P  S5  P  S8  P  S3  P  Stationsbetjent 

         !---!----!---!------!---!----!---! 

 EKSTERN TRANSPORTOMRÅDE 

 a. Flyttechauffør 

 En 1-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 15 ugers 

  skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 2 uger 

 1. skoleophold          5 uger 

 2. praktikophold       ca. 13 uger 

 2. skoleophold          5 uger 

 3. praktikophold       ca. 15 uger 

 3. skoleophold          5 uger 

 4. praktikophold       ca. 7 uger 

 Basisuddannelse !---!----!---!----!---!----!---! 

          P  S5  P  S5  P  S5  P  Flyttechauffør 

         !---!----!---!----!---!----!---! 

 b. Eksportchauffør 

 En 2-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 22 ugers 

   skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 10 uger 

 1. skoleophold          10 uger 

 2. praktikophold       ca. 31 uger 

 2. skoleophold          10 uger 

 3. praktikophold       ca. 22 uger 

 3. skoleophold          2 uger 

 4. praktikophold       ca. 19 uger 

 Basisuddannelse !---!-----!---!-----!---!----!---! 

          P  S10  P  S10  P  S2  P  Eksportchauffør 

         !---!-----!---!-----!---!----!---! 

 c. Redder 

 En 2 1/2-årig 2. dels-uddannelse, i hvilken der indgår 45 ugers 

   skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 10 uger 

 1. skoleophold          10 uger 

 2. praktikophold       ca. 18 uger 

 2. skoleophold          10 uger 

 3. praktikophold       ca. 20 uger 

 3. skoleophold          10 uger 

 4. praktikophold       ca. 18 uger 

 4. skoleophold          5 uger 

 5. praktikophold       ca. 18 uger 

 5. skoleophold          10 uger 

 6. praktikophold       ca. 2 uger            Redder 

 Basisuddannelse!---!-----!---!-----!---!-----!---!----!---!-----!---! 

         P  S10  P  S10  P  S10  P  S5  P  S10  P 

        !---!-----!---!-----!---!-----!---!----!---!-----!---! 

 d. Fragtchauffør 

 En 2. dels-uddannelse af 16 måneders varighed, i hvilken der indgår 

   20 ugers skoleundervisning. 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold       ca. 11 uger 

 1. skoleophold          5 uger 

 2. praktikophold       ca. 7 uger 

 2. skoleophold          5 uger 

 3. praktikophold       ca. 25 uger 

 3. skoleophold          10 uger 

 4. praktikophold       ca. 2 uger 

 Basisuddannelse !---!----!---!----!---!-----!---! 

          P  S5  P  S5  P  S10  P  Fragtchauffør 

         !---!----!---!----!---!-----!---! 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke angivet.

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner. Det ugentlige timetal er 40 timer.

Vedrørende fællesfagundervisningen henvises til direktoratets skrivelse herom.

Med denne skrivelse ophæves samtidig direktoratets skrivelse V-554 af 9. september 1982.

P.d.v.

e.b.

Roland Østerlund

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen