Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af uddannelsesmodel for modist-, hue- og kasketfagene inden for servicefagenes område

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene godkendes herved nedenstående uddannelsesmodel for modist-, hue- og kasketfagene med virkning fra 1. august 1987.

 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold ca. 13 uger 

 1. skoleophold    10 uger 

 2. praktikophold ca. 13 uger 

 2. skoleophold    10 uger 

 3. praktikophold ca. 60 uger 

 3. skoleophold    10 uger 

 4. praktikophold ca. 10 uger 

 !-----!------!-----!------!-------------!------!-----! 

  P  S10   P  S10     P    S10   P 

 !-----!------!-----!------!-------------!------!-----! 

P = Praktikophold

S = Skoleophold

Det bemærkes, at ændringen i uddannelsesmodellen også gælder for allerede indgåede uddannelsesaftaler.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse af 2. februar 1987 (V-770).

P.d.v.

e.d.

N. H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen