Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af efg-uddannelserne til industrimøbelpolstrer, møbelpolstrer og autosadelmager

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene godkendes hermed nedenstående uddannelsesmodel, der træder i kraft fra og med skoleåret 1988/89.

 

 Uddannelsesforløb: 

 1. praktikophold ca    5 uger 

 1. skoleophold      10 uger 

 2. praktikophold ca.   18 uger 

 2. skolophold       5 uger 

 3. praktikophold ca.   40 uger 

 3. skoleophold      5 uger 

 4. praktikophold ca.   13 uger 

 4. skoleophold      10 uger 

 5. praktikophold ca.   27 uger 

 5. skoleophold      5 uger 

 6. praktikophold ca.   24 uger 

 6. skoleophold      5 uger 

Uddannelserne til møbelpolstrer og autosadelmager har en varighed af 3 år og 11 uger.

Efter 1 år og 31 uger opnås kompetence som industrimøbelpolstrer eller autopolstrer.

Uddannelserne samlæses under skoleopholdene.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse af 12. november 1985 (V-702) for så vidt angår møbelpolstrer- og autosadelmagerfaget.

 

 !---!---!-----!---!----------!---!---!---!---------!---!-----!---! 

  P  S  P  S    P   S  P  S   P   S  P  S 

 !---!---!-----!---!----------!---!---!---!---------!---!-----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. P.d.v. 

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen