Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring i 2. dels uddannelsen som pressefotograf inden for det grafiske område i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for de grafiske fag skal man meddele, at 2. dels uddannelsen som pressefotograf ændres for så vidt angår længden fra 3 år til 3 år og 5 uger. Ændringen er gældende også for uddannelsesaftaler indgået i 1984.

Der henvises i øvrigt til direktoratets skrivelse af 8. juni 1984, V-637.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen