Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om godkendelse af basisuddannelsen inden for bygge- og anlægsområdet i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget godkender direktoratet nedennævnte basisuddannelse inden for bygge- og anlægsområdet.

 

       Trin 1                Trin 2 

 -------------------------------------------------------------------- 

                      Blikkenslager og 

                      VVS-montør linie 

                   -------------------------------- 

                      Elektrolinie 

                   -------------------------------- 

 Fælles kursus               Glarmester- og træfaglig 

                      linie 

                   -------------------------------- 

                      Malerlinie 

                   -------------------------------- 

                      Murer- og betonlinie 

 --------------------------------------------------------------------- 

     4 x 5 uger               20 uger 

 --------------------------40 uger i alt------------------------------ 

 Det skal bemærkes, at for elever, der i trin 2 vælger brolægger, 

  gennemføres undervisningen ved Københavns tekniske skole, og for 

  elever, der vælger stenhugger, gennemføres undervisningen ved 

  Haslev tekniske skole. 

 Basisuddannelsen er opdelt i 2 trin af hver 20 ugers varighed. 

  Trin 1, som er et fælles kursus, består af 4 moduler af hver 5 

  ugers varighed. Der lægges vægt på undervisningsmæssig og faglig 

  helhed inden for de enkelte moduler. 

 Antal lektioner fordelt mellem retningsfag og fællesfag: 

 --------------------------------------------------------------------- 

              Trin 1     Trin 2       I alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Retningsfag         400      480        880 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fællesfag          320      240        560 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Retningsfag, trin 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde                       Lektionstal 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagpraktik 

 (*) Glarmester- og træfag                  85 

 (*) Maler                          65 

 (*) Murer- og beton, brolægger og stenhugger         85 

 (*) EL/VVS-teknik, teknisk isolering             85 

 Fagteori                           80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                            400 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (*) under den retningsfaglige del orienteres eleverne om uddannelses- 

  og erhvervsmuligheder inden for respektive faglinier. 

 Retningsfag, 2 trin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fagområde                       Lektionstal 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Blikkenslager og VVS-montør linie              480 

 Brolægger                          480 

 Elektrolinie                        480 

 Glarmester- og træfaglig linie               480 

 Malerlinie                         480 

 Murer- og betonlinie                    480 

 Stenhugger                         480 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fællesfag trin 1 og trin 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

                       Trin 1  Trin 2  Total 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dansk 

 Samtidsorientering              80    60    140 

 Samarbejdslære 

 Virksomhedslære 

 Musiske fag                  0    40    40 

 Datalære                   20     0    20 

 Naturlære                   0    40    40 

 Matematik                   40     0    40 

 Fremmedsprog                 40    20    60 

 Første hjælp                 12     0    12 

 Ergonomi                    8     0     8 

 Idræt                     40     0     8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt obligatoriske fællesfag        240    160    400 

 Valgfrie fag                 80    80    160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlede lektonstal              320    240    560 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fordelingen af fællesfagslektionerne i henholdsvis trin 1 og trin 2 inden for de enkelte emner kan, under særlige omstændigheder og med hensyntagen til den enkelte skoles ressourceudnyttese, ændres i forhold til ovennævnte skema.

Undervisningen i trin 1 og trin 2 meddeles i overensstemmelse med de af direktoratet godkendte kursusplaner for retningsfagene.

Med hensyn til fællesfagene henvises der til læreplaner, undervisningsvejledninger samt direktoratets nærmere bestemmelser herom.

Vedrørende valgfrie fag henvises der til kataloget herom.

Denne skrivelse ophæver direktoratets skrivelse V-698 af 14. august

1985.

P.d.v.

e.b.

Roland Østerlund

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen