Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om retningslinier vedrørende skriftlig eksamen i matematik, studentereksamen og HF


For skriftlig eksamen i matematik gælder, at

1. til de skriftlige sommereksaminer udarbejder opgavekommissionerne »Forslag til vurderingsgrundlag«, der indeholder kommentarer til enkelte opgaver, fordeling af pointsantal inden for enkelte opgaver etc. Disse forslag til vurderingsgrundlag sendes dels til de skriftlige censorer, dels til samtlige skoler og kurser.

2. på mødet for skriftlige censorer vedtages for hver eksamen i skriftlig matematik en »Oversættelsesskala fra point til karakter«; disse oversættelsesskalaer tilsendes ligeledes samtlige skoler og kurser.

3. følgende hjælpemidler skal stilles til rådighed for eksaminanderne:

  • a) den af direktoratet udsendte »Matematisk formelsamling« (gælder ikke eksamen i hf-fællesfag).
  • b) en af direktoratet godkendt tabelsamling, som mindst indeholder tabeller over binomialkoefficienter og kumulerede binomialfordelinger. Til eksamen på mNS-grenene skal samlingen desuden indeholde en tabel over fordelingsfunktionen for normalfordelingen N(0,1), mens den til eksamen i fællesfag og tilvalgsfag desuden skal indeholde tabeller over (1+r)n.
  • c) ud over almindelig mm-papir enkeltlogartmisk papir i A4-format, hvor den korte side er ækvidistant inddelt, og den lange side er inddelt i 3 dekader; til studentereksamen desuden dobbeltlogaritmisk papir i A4-format, hvor den korte side er inddelt i 2 dekader og den lange side i 3 dekader; på mNSM-grenene tillige normalfordelingspapir i A4-format, hvor den korte side er ækvidistant inddelt, og hvor den lange side er forsynet med en funktionsskala for funktionen ?-1; der skal på denne side være afmærkninger svarende til my og my+o.
  • d) en af direktoratet godkendt lommeregner.

4. indskrivningen skal foretages med holdbar skrift, kuglepen eller lignende og de enkelte ark, der afleveres til bedømmelse skal være fortløbende nummereret; dersom en eksaminand ved en fejl afleverer flere end det tilladte antal valgfrie opgaver, vil den (de) først indskrevne blive bedømt.

5. det påhviler faglæreren i god tid inden skriftlig eksamen at instruere eksaminanderne om disse forhold vedrørende skriftlig eksamen.

P.d.v.

Lisa Rasmussen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen