Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om indførelse af deltagerbetaling ved handelsskolernes enkeltfagsundervisning, der afsluttes med statskontrolleret prøve

(Handelsskolerne)

Det skal hermed meddeles, at der efter indstilling fra erhvervsuddannelserådet er truffet beslutning om, i henhold til § 6 i lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud m.v. til disse skoler, at indføre deltagerbetaling for så vidt angår handelsskolernes enkeltfagsundervisning, der afsluttes med statskontrolleret prøve.

For kurser, der påbegyndes efter 1. januar 1985, fastsættes statstilskuddet således, at det sammen med en betaling på 250 kr. pr. elev pr. fag dækker de med undervisningen forbundne udgifter.

Der er endvidere truffet beslutning om, at der fra samme dato opkræves et gebyr på 300 kr. pr. prøve for personer, der indstiller sig til prøverne som privatister.

P.d.v.

M. Johansen

Officielle noter

Ingen