Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om enkeltfagskursus under efg 2.del inden for butiksfaget

(Handelsskolerne)

I henhold til bekendtgørelse nr. 795 af 13. december 1989 om åben uddannelse fastsættes nedenstående regler om kursus til enkeltfagsprøver under 2. del af de erhvervsfaglige grunduddannelser inden for butiksfaget.

Handelsskoler, der er godkendt til at udbyde følgende branche-/retningskurser inden for butiksfaget som led i erhvervsfaglige grunduddannelser, kan udbyde disse branche~ /retningskurser tilrettelagt som enkeltfagskursus:

Butiksdrift

Foto

Sko/læder

Hårde hvidevarer

Guld og sølv

Farve og tapet

Møbler

Textil

I forbindelse med enkeltfagskursus afholdes for hvert fag en mundtlig prøve, der tillige kan inddrage praktiske færdigheder. Prøven omfatter viden og færdigheder i følge læreplanen. Eksaminationen varer ca. 20 minutter, og der gives ikke forberedelsestid.

Senest på enkeltfagskursets 1. undervisningsdag meddeler skolen skriftligt til Erhvervsskoleafdelingens eksamensadministration, hvilke fag og hold, der er oprettet ved skolen, antal elever på de enkelte hold samt enkeltfagskursernes begyndelses- og sluttidspunkt. Endelig oplyses eksamensdatoen for prøven for hvert enkelt hold.

Samtidig fremsender skolen forslag til censorer ved prøverne med oplysning om censors kvalifikationer i forbindelse med pågældende fag. Når skolen har modtaget ministeriets godkendelse af de foreslåede censorer, varetager skolen selv beskikkelsen af disse.

Opmærksomheden henledes på, at II-723 af juli 1990 om eksamensprocedure trledes ikke finder anvendelse ved administrationen af de ovenfor nævnte enkeltfagskurser under efg 2. del inden for butiksfaget.

Undervisningen gennemføres i øvrigt efter reglerne for den tilsvarende heltidsuddannelse og bestemmelserne i bekendtgørelsen om åben uddannelse.

Foranstående har virkning fra den 1. september 1990.

P.m.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen