Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende fagkonsulenter for landtransportområdet.

(De tekniske skoler)

Vedrørende fagkonsulenter for landtransportområdet.

 

 BJARNE KNUDSEN          POUL CHRISTIANSEN 

 Åbrinken 22           Bejsebakkevej 17 

 6752 Glejbjerg          9000 Aalborg 

 Telf. 75 19 80 75        Telf. 98 12 48 95 

 Esbjerg tekniske skole      Aalborg tekniske skole 

 Telf. 75 14 47 80        Telf. 98 12 94 66 

Fagkonsulenterne varetager opgaver både i basisuddannelsen og i 2. dels uddannelserne.

Tilknyttet som fagkonsulent for det almene område er endvidere:

INGA STEIN MICHELSEN

Vestergade 85

6270 Tønder

Telf. 74 72 56 82

Aabenraa tekniske skole

Telf. 74 62 14 60

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-737 af 29. september 1986.

P.m.v.

e.b.

Niels Henning Holm Jørgensen

viceinspektør

Officielle noter

Ingen