Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende fagkonsulenter for servicefagene

(De tekniske skoler)

Det meddeles herved, at fagkonsulentkorpset inden for servicefagene har følgende sammensætning:

 

 Annette Brams          Bent Møller Jepsen 

 Ansvej 24            Antilopevej 22, Ejby 

 8600 Silkeborg         4623 Lille Skensved 

 Tlf. 86 82 02 28        Tlf. 53 82 10 08 

 Herning tekniske skole     Teknologisk institut 

 Tlf. 97 12 19 11        Tlf. 42 99 66 11, lokal 3178 

 Tyge Henriksen         Birgitte Johansen 

 Tesdorphsvej 35 A        Klintevej 29 

 2000 Frederiksberg       4000 Roskilde 

 Tlf. 31 87 58 94        Tlf. 42 36 14 09 

 Københavns tekniske skole    Frederiksberg tekniske skole 

 Tlf. 31 37 07 44        Tlf. 31 87 55 05 

 Fagkonsulenterne er sædvanligvis til rådighed mandag og/eller 

onsdag.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 21. august 1987 (V-800).

P.m.v.

e.b.

N. H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen