Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om lærlingeuddannelserne inden for jern- & metalområdet

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra Metalindustriens Lærlingeudvalg og forelæggelse for Lærlingerådet godkender direktoratet nedenstående lærlingeuddannelser inden for jern- og metalområdet med virkning fra 1. januar 1986.

For alle uddannelser gælder, at der kalendermæssigt kan ske en vis forskydning i de enkelte praktikopholds varighed for de enkelte hold, begrundet i en rimelig ressourceudnyttelse af skolekapaciteten.

Smede- og Maskinarbejderfaget

Maskinlinien

1. Maskinarbejder

En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 40 ugers skoleundervisning. Forskolen er fælles for maskinliniens lærlinge.

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningsfrie perioder er ikke angivet.

Lovgrundlag: Lærlingeloven af 1956.

Efterfølgende skoleophold er fælles med efg-uddannelsen som maskinarbejder.

 

   Forskole   1      2     3   4 

 !---!-----!-----!-----!-----!-----!-----!--!---!--!---! 

  P  S10  P  S10  P  S10  P  S5 P S5 P 

 !---!-----!-----!-----!-----!-----!-----!--!---!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 30 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 30 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)     10 uger 

 4. Praktikophold       ca. 30 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 32 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      5 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 2. Skruestiksarbejder 

 3. Drejer 

 4. Fræser 

 2 1/2-årige lærlingeuddannelser, i hvilke der indgår 21 ugers 

  skoleundervisning. 

 Efter maskinforskolen følges de første 6 uger af 

  maskinarbejderuddannelsens trin 1 efterfulgt af samme uddannelses 

  trin 4. 

   Forskole    1      2 

 !---!-------!-------!--!-------!--!---! 

  P  S10   P  S6  P  S5 P 

 !---!-------!-------!--!-------!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 44 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      6 uger 

 3. Praktikophold       ca. 45 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 5. Gørtler (Amatur) 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 30 ugers 

  skoleundervisning. Skoleopholdene er fælles med 

  maskinarbejderuddannelsens 3 første trin. Den traditionelle 

  svendeprøve foregår på lærestedet. 

   Forskole     1     2 

 !---!-----!-------!-----!-------!-------!-----------------------! 

  P  S10   P   S10   P   S10      P 

 !---!-----!-------!-----!-------!-------!-----------------------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 30 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 30 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)     10 uger 

 4. Praktikophold       ca. 80 uger 

 ----- 

 6. Metaltrykker 

 En 3-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 30 ugers 

  skoleundervisning. Skoleopholdene er fælles med 

  maskinarbejderuddannelsens 3 første trin. Den traditionelle 

  svendeprøve foregår på lærestedet. 

   Forskole    1       2 

 !---!-----!-------!-----!-------!-----!-------------! 

  P  S10   P   S10   P   S10    P 

 !---!-----!-------!-----!-------!-----!-------------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 30 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 30 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)     10 uger 

 4. Praktikophold       ca. 54 uger 

 ----- 

 7. Værktøjsmager 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 45 ugers 

  skoleundervisning. Efter forskolen er de efterfølgende skoleophold 

  fælles med efg-uddannelsen til værktøjsmager. 

   Forskolen    1      2      3      4 

 !---!-----!-------!-----!-----!-----!-------!--!-------!-----!---! 

  P  S10   P   S10  P  S10   P  S5  P   S10  P 

 !---!-----!-------!-----!-----!-----!-------!--!-------!-----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 29 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 29 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)     10 uger 

 4. Praktikophold       ca. 29 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 30 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)     10 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 8. Finmekanikker 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 30 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for maskinliniens lærlinge. 

   Forskole      1        2      3 

 !---!-----!-----------!-----!-----------!--!---------!--!---! 

  P  S10    P    S10    P   S5   P   S5 P 

 !---!-----!-----------!-----!-----------!--!---------!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 44 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 44 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 44 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 9. Instrumentmager 

 10. Ortopædimekaniker 

 11. Våbenmekaniker 

 3 1/2-årige lærlingeuddannelser, i hvilke der indgår 25 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for maskinliniens lærlinge. 

  Trin 1 og trin 2 er fælles med finmekanikeruddannelsen. Den 

  traditionelle svendeprøve foregår på lærestedet. 

   Forskole      1        2 

 !---!-----!-----------!-----!-----------!--!-------------------! 

  P  S10    P    S10    P   S5     P 

 !---!-----!-----------!-----!-----------!--!-------------------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 44 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 44 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 57 uger 

 ----- 

 12. Elektromekaniker 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 36 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for maskinliniens lærlinge. 

   Forskole     1     2      3      4 

 !---!-----!---------!--!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

  P  S10   P   S8   P   S6   P   S6   P   S6 P 

 !---!-----!---------!--!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 31 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      8 uger 

 3. Praktikophold       ca. 31 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      6 uger 

 4. Praktikophold       ca. 32 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      6 uger 

 5. Praktikophold       ca. 32 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      6 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 13. Skibsmontør 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 32 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for maskinliniens lærlinge. 

 Efter forskolen er de efterfølgende skoleophold fælles med 

  efg-uddannelsen til skibsmontør. 

   Forskole      1        2       3 

 !---!-----!-----------!-----!-----------!--!-----------!--!---! 

  P  S10    P    S10    P   S7   P   S5 P 

 !---!-----!-----------!-----!-----------!--!-----------!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 43 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 43 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      7 uger 

 4. Praktikophold       ca. 44 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 SMEDELINIEN 

 1. Klejnsmed 

 2. Plade- & Konstruktionssmed 

 3. Bygnings- & landbrugssmed 

 4. Grovsmed 

 3 1/2-årige lærlingeuddannelser, i hvilke der indgår 29 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for smedeliniens lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles for de 4 uddannelser. 

   Forskole      1        2        3 

 !---!-----!-------------!--!-------------!--!-------------!--!---! 

  P  S10    P    S9    P    S5    P    S5 P 

 !---!-----!-------------!--!-------------!--!-------------!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 44 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      9 uger 

 3. Praktikophold       ca. 45 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 44 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 5. Gørtler 

 6. Kobbersmed 

 3 1/2-årige lærlingeuddannelser, i hvilke der indgår 28 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen og trin 1 er fællesuddannelse med 

  foranstående smedeuddannelse. Den traditionelle svendeprøve 

  foregår på lærestedet. 

   Forskole     1        2 

 !---!-----!-----------!--!------------!--!------------------! 

  P  S10    P   S9   P    S9     P 

 !---!-----!-----------!--!------------!--!------------------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 44 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      9 uger 

 3. Praktikophold       ca. 45 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      9 uger 

 4. Praktikophold       ca. 53 uger 

 ----- 

 7. Skibsbygger 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 39 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for smedeliniens lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles med efg-uddannelsen for 

  skibsbyggere. 

   Forskole    1      2     3     4 

 !---!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

  P  S10   P   S10   P  S5  P  S9  P  S5 P 

 !---!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 30 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 31 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 31 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      9 uger 

 5. Praktikophold       ca. 31 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      5 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 8. Skibsbygningsarbejder 

 En 2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 20 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for smedeliniens lærlinge. 

   Forskole    1     2 

 !---!-----!---------!--!-------!--!-! 

  P  S10   P   S5  P  S5 P 

 !---!-----!---------!--!-------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 32 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      5 uger 

 3. Praktikophold       ca. 32 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 9. Svejser 

 En 3-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 40 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for smedeliniens lærlinge. 

 Efterstående skoleophold er fælles med efg-uddannelsen som svejser. 

   Forskole   1       2      3     4 

 !---!-----!-----!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-! 

  P  S10  P  S10   P   S10   P  S5   P  S5 P 

 !---!-----!-----!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 24 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 24 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)     10 uger 

 4. Praktikophold       ca. 24 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 24 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      5 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 10. Rørsmed 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 28 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for smedeliniens lærlinge. 

   Forskole      1        2        3 

 !---!-----!-------------!--!-------------!--!-------------!--!-! 

  P  S10    P    S6    P    S6    P    S6 P 

 !---!-----!-------------!--!-------------!--!-------------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 44 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      6 uger 

 3. Praktikophold       ca. 45 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      6 uger 

 4. Praktikophold       ca. 45 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      6 uger 

 5. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 11. Landbrugsmaskinmekaniker 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 37 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for smedeliniens lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles med efg-uddannelsen som 

  landbrugsmaskinmekaniker. 

   Forskole     1       2      3     4 

 !---!-----!---------!-----!---------!--!---------!--!-------!--!-! 

  P  S10   P   S10   P   S7   P   S5  P  S5 P 

 !---!-----!---------!-----!---------!--!---------!--!-------!--!-! 

 P = Praktilophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 31 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 31 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      7 uger 

 4. Praktikophold       ca. 31 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 32 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      5 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 12. Metalstøber 

 En 2 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 24 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for smedeliniens lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles med efg-uddannelsen som 

  industriformer og gennemføres i Sverige. 

   Forskole     1      2 

 !---!-----!---------!--!---------!--!-! 

  P  S10   P   S8   P   S6 P 

 !---!-----!---------!--!---------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 43 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      8 uger 

 3. Praktikophold       ca. 43 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      6 uger 

 4. Praktikophold       ca. 8 uger 

 TRANSPORTMIDDELLINIEN 

 1. Automekaniker 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 39 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for transportmiddelliniens 

  lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles med efg-uddannelsen som 

  automekaniker med virkning fra 1. august 1986. 

   Forskole     1      2     3     4 

 !---!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

  P  S10   P   S10   P  S9  P  S5  P  S5 P 

 !---!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 30 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 31 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      9 uger 

 4. Praktikophold       ca. 31 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 31 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      5 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 2. Motorcykelmekaniker 

 En 3-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 34 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for transportmiddelliniens 

  lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles med efg-uddannelsen som 

  motorcykelmekaniker. 

   Forskole   1     2     3     4 

 !---!-----!-----!-----!-----!--!-------!--!-------!--!-! 

  P  S10  P  S10  P  S5  P  S7  P  S2 P 

 !---!-----!-----!-----!-----!--!-------!--!-------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 25 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 25 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 26 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      7 uger 

 5. Praktikophold       ca. 26 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      2 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 3. Lastvognsmekaniker 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 39 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for transportmiddelliniens 

  lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles med lærlingeuddannelsen som 

  traktormekaniker og efg-uddannelsen som lastvognsmekaniker. 

   Forskole    1      2     3     4 

 !---!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

  P  S10   P   S10   P  S9  P  S5  P  S5 P 

 !---!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 30 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 31 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      9 uger 

 4. Praktikophold       ca. 31 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 31 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      5 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 4. Traktormekaniker 

 En 3-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 39 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for transportmiddelliniens 

  lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles med lærlingeuddannelsen som 

  lastvognsmekaniker. 

   Forskole    1     2    3    4 

 !---!-----!------!-----!-----!--!-----!--!-----!--!-! 

  P  S10   P  S10  P  S9  P  S5  P  S5 P 

 !---!-----!------!-----!-----!--!-----!--!-----!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skolophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 24 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 24 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      9 uger 

 4. Praktikophold       ca. 24 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 25 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      5 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 5. Karosserismed 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 39 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for transportmiddelliniens 

  lærlinge. 

 Efterfølgende skoleophold er fælles med efg-uddannelsen som 

  karrosserismed. 

   Forskole    1      2     3     4 

 !---!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

  P  S10   P   S10   P  S5  P  S9  P  S5 P 

 !---!-----!-------!-----!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 30 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 31 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 31 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      9 uger 

 5. Praktikophold       ca. 31 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      5 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 6. Autoelektromekaniker 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 34 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles for transportmiddelliniens 

  lærlinge. 

   Forskole      1      2      3      4 

 !-----!-----!---------!--!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

  P  S10   P   S6   P   S6   P   S6   P   S6 P 

 !-----!-----!---------!--!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 32 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      6 uger 

 3. Praktikophold       ca. 32 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      6 uger 

 4. Praktikophold       ca. 32 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      6 uger 

 5. Praktikophold       ca. 32 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      6 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 ELEKTROLINIEN 

 1. Radiomekaniker 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 34 ugers 

  skoleundervisning. 

   Forskole     1      2      3      4 

 !---!-----!---------!--!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

  P  S10   P   S6   P   S6   P   S6   P   S6 P 

 !---!-----!---------!--!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skolophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 32 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      6 uger 

 3. Praktikophold       ca. 32 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      6 uger 

 4. Praktikophold       ca. 32 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      6 uger 

 5. Praktikophold       ca. 32 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      6 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 2. Elektronikmekaniker 

  En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 37 ugers 

               skoleundervisning. 

   Forskole     1      2      3      4 

 !---!-----!---------!--!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

  P  S10   P   S9   P   S6   P   S6   P   S6 P 

 !---!-----!---------!--!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 31 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      9 uger 

 3. Praktikophold       ca. 31 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      6 uger 

 4. Praktikophold       ca. 31 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      6 uger 

 5. Praktikophold       ca. 32 uger 

 5. Skoleophold (trin 4)      6 uger 

 6. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 GULD-, SØLV- OG GRAVØRFAGET 

 1. Guldsmed 

 2. Korpussølvsmed 

 3. Bestiksølvsmed 

 4. Ciselør 

 4-årige lærlingeuddannelser, i hvilke der indgår 30 ugers 

  skoleundervisning, der er fælles for de 4 uddannelser. 

   Forskole     1       2           3 

 !---!-----!---------!-----!---------!--!-------------------!--!-----! 

  P  S10   P   S10   P   S5     P     S5  P 

 !---!-----!---------!-----!---------!--!-------------------!--!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 40 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 40 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 70 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 16 uger 

 ----- 

 5. Stålgravør 

 6. Stempelgravør 

 7. Skriftgravør 

 3 1/2-årige lærlingeuddannelser, i hvilke der indgår 30 ugers 

  skoleundervisning, der er fælles for de 3 uddannelser. Forskolen 

  er fælles med maskinliniens lærlinge. 

   Forskole       1        2        3 

 !---!-----!------------!-----!-----------!--!------------!--!-! 

  P  S10    P    S10    P   S5    P   S5 P 

 !---!-----!------------!-----!-----------!--!------------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 44 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 44 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 44 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 JERN- OG METALSLIBERFAGET 

 En 2 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 10 ugers 

  skoleundervisning, der er fælles med smedeliniens forskole. Den 

  traditionelle svendeprøve foregår på lærestedet. 

   Forskole 

 !---!-----!-------------------------! 

  P  S10       P 

 !---!-----!-------------------------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skolophold 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca.108 uger 

 ----- 

 SKIBSTØMRERFAGET 

 1. Træskibstømrer 

 2. Bådebygger 

 3 1/2-årige lærlingeuddannelser, i hvilke der indgår 30 ugers 

  skoleundervisning. 

   Forskole          1             2 

 !---!-----!-------------------!-----!-------------------!-----!-! 

  P  S10      P      S10      P      S10 P 

 !---!-----!-------------------!-----!-------------------!-----!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 66 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)     10 uger 

 3. Praktikophold       ca. 66 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)     10 uger 

 4. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 3. Plast- og Apteringsbådebygger 

 En 3-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 20 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles med de øvrige 

  skibstømreruddannelser. 

   Forskole        1         2 

 !---!-----!---------------!--!---------------!--!-! 

  P  S10     P    S5    P    S5 P 

 !---!-----!---------------!--!---------------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 58 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      5 uger 

 3. Praktikophold       ca. 58 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 MODELSNEDKERFAGET 

 En 3 1/2-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 25 ugers 

  skoleundervisning. Forskolen er fælles med 

  skibstømreruddannelserne. 

   Forskole       1        2        3 

 !---!-----!-------------!--!-------------!--!-------------!--!-! 

  P  S10    P    S5    P    S5    P    S5 P 

 !---!-----!-------------!--!-------------!--!-------------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 1. Praktikophold       ca. 12 uger 

 1. Skoleophold (forskolen)    10 uger 

 2. Praktikophold       ca. 45 uger 

 2. Skoleophold (trin 1)      5 uger 

 3. Praktikophold       ca. 46 uger 

 3. Skoleophold (trin 2)      5 uger 

 4. Praktikophold       ca. 46 uger 

 4. Skoleophold (trin 3)      5 uger 

 5. Praktikophold       ca. 8 uger 

 ----- 

 GLASRØRBLÆSERFAGET 

 En-4-årig lærlingeuddannelse, i hvilken der indgår 12 ugers 

  skoleundervisning. 

 !-----------!--!--------------------------!--!-------------! 

    P   S6       P       S6    P 

 !-----------!--!--------------------------!--!-------------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 1. Praktikophold       ca. 46 uger 

 1. Skoleophold          6 uger 

 2. Praktikophold       ca. 98 uger 

 2. Skoleophold          6 uger 

 3. Praktikophold       ca. 52 uger 

 Undervisningsgrundlag: 

 Undervisningen meddeles på grundlag af  V-309 af 16. juni 1975, 

  direktoratets godkendte kursusplaner V-382 af 29. august 1977, 

                     V-384 af 5. september 1977, 

 Denne skrivelse op hæver direktoratets skrivelser: 

                     V-419 af 5. marts 1979, 

                     V-466 af 8. august 1980, 

 V-245 af 17. marts 1972,         V-511 af 3. oktober 1981, 

 V-279 af 29. januar 1974,        V-575 af 10. november 1982 

                                 og 

 V-301 af 4. marts 1974,         V-691 af 4. juni 1985. 

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen