Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om fagkonsulenter inden for jern- og metalområdet

(De tekniske skoler)

Det meddeles hermed at undervisningsministeriet har beskikket nedenstående fagkonsulenter i forbindelse med undervisning inden for jern- og metalområdet.

Erik Bendix Nielsen

Rønvangen 190

8382 Hinnerup

Tlf. 86 98 78 87

Århus tekniske skole

Tlf. 86 16 61 00

Gert Lind-Hansen

Linkenkærsvej 39

5700 Svendborg

Tlf. 62 21 14 94

Svendborg tekniske skole

Tlf. 62 21 08 32

Svend Paludan

Kålundsvej 2

7800 Skive

Tlf. 97 52 67 07

Skive tekniske skole

Tlf. 97 52 29 33

MASKIN- OG VÆRKTØJSTEKNIK

Efg 1. del (basisuddannelsen)

Forskolen for maskinlinjen

Maskinarbejder (efg 2. del/lærlinge)

Industriformer (efg 2. del)

Håndformer (efg 2. del)

Metalstøber (lærlinge)

Maskinteknisk værkstedskole/-kursus

Industrihydraulik

Maskinarbejder (efg 2. del/lærlinge)

Skibsmontør (efg 2. del/lærlinge)

Finmekaniker (efg 2. del/lærlinge)

Instrumentmager (lærlinge)

Våbenmekaniker (lærlinge)

Drejer (lærlinge)

Fræser (lærlinge)

Skruestikarbejder (lærlinge)

Plastteknologi

Værktøjsmager/form (efg 2. del/lærlinge)

Værktøjsmager/snit/stans (efg 2. del/lærlinge)

Metaltrykker (lærlinge)

Gørtler, armatur (lærlinge)

Plastmekaniker (efg 2. del/lærlinge)

Plastmager (efg 2. del/lærlinge)

Guld-, sølv- og gravørfaget

- Guldsmed (lærlinge)

- Korpussølvsmed (lærlinge)

- Bestiksølvsmed (lærlinge)

- Ciselør (lærlinge)

- Stålgravør (lærlinge)

- Stempelgravør (lærlinge)

- Skriftgravør (lærlinge)

- Kobbersmed (lærlinge)

Aage Lykke

Egedesmindevej 97

6715 Esbjerg N

Tlf. 75 15 48 71

Esbjerg tekniske skole

Tlf. 75 13 45 11

Mogens Andreasen

Rosenvænget 32

5250 Odense SV

Tlf. 66 17 73 15

Odense tekniske skole

Tlf. 65 91 50 80

Walther Thomsen

Klokkelyngen 45

8800 Viborg

Tlf. 86 67 45 13

Viborg tekniske skole

Tlf. 86 62 18 22

Bent Hauballe Niebling

Hotelstien 1

2950 Vedbæk

Tlf. 42 89 24 50

Lyngby tekniske skole

Tlf. 42 87 70 16

Poul O. Nielsen

Susåvej 47, Vetterslev

4100 Ringsted

Tlf. 53 64 34 98

Teknisk skole Ringsted

Tlf. 53 61 31 53

SMEDE-, SVEJSE- OG VVS-TEKNIK

Efg 1. del (basisuddannelsen)

Forskolen for smedelinjen

Kleinsmed (efg 2. del/lærlinge)

Plade- og konstruktionssmed (efg 2. del/lærlinge)

Grovsmed (lærlinge)

Gørtler (lærlinge)

Jern- og metalsliber (lærlinge)

Svejseteknologi

Industrirørsmed (efg 2. del)

VVS-rørsmed (efg 2. del/lærlinge)

Svejser (efg 2. del/lærlinge)

Skibsbygger (efg 2. del/lærlinge)

Skibsbygningsarbejder (lærlinge)

Rustfast kleinsmed (efg 2. del/lærlinge)

Bygnings- og landbrugssmed (efg 2. del/lærlinge)

Beslagsmed (efg 2. del)

TRANSPORTMIDDELTEKNIK

Efg 1. del (basisuddannelsen)

Forskolen for autolinjen

Automekaniker (efg 2. del/lærlinge)

Landbrugsmaskinmekaniker (efg 2. del/lærlinge)

Entreprenørmaskinmekaniker (efg 2. del/lærlinge)

Motorcykelmekaniker (efg 2. del/lærlinge)

Knallertmekaniker (efg 2. del)

Cykelmekaniker (efg 2. del)

Autoelektromekaniker (lærlinge)

Lastvognsmekaniker (efg 2. del/lærlinge)

Traktormekaniker (lærlinge)

Flymekaniker (efg 2. del)

Karroserismed (efg 2. del/lærlinge)

Jernets træfag:

- Træskibstømrer (lærlinge)

- Bådebygger (lærlinge)

- Plast- og apteringsbådebygger (lærlinge)

- Modelsnedkerfaget (lærlinge)

EL-TEKNIK

Efg 1. del (basisuddannelsen)

Svagstrømsteknik

Radiomekaniker (efg 2. del/lærlinge inkl. forskolen)

Elektronikmekaniker (efg 2. del/lærlinge inkl. forskolen)

Medieteknikmekaniker (efg 2. del)

Svagstrømsteknisk værkstedsskole/-kursus

Henning Bjerre Johansen

Notmark 40

6440 Augustenborg

Tlf. 74 47 35 58

Sønderborg tekniske skole

Tlf. 74 42 47 44

Bent Bertelsen

Rosenvej 45, Ullerup

6400 Sønderborg

Tlf. 74 46 16 42

Sønderborg tekniske skole

Tlf. 74 42 47 44

Niels Poulsen

Ole Suhrs Gade 14, 4.th.

1354 København K

Tlf. 33 93 79 75

Hillerød tekniske centralskole

tlf. 42 25 18 15

Poul Knigge

Brovangen 25

3700 Rønne

Tlf. 53 95 60 44

Bornholms Erhvervsskole

Tlf. 53 95 18 73

Gunnar Eggert Jørgensen

Kløvermarksvej 5

8200 Aarhus N

Tlf. 86 16 89 38

Aarhus tekniske skole

Tlf. 86 16 61 00

Automatiseringsteknik

Automatikmekaniker (efg 2. del)

Elektromekaniker (lærlinge)

Kølemontør (efg 2. del)

Datateknologi

Datamekaniker (efg 2. del)

Kontormaskinmekaniker (efg 2. del)

TVÆRFAGLIGE OPGAVER

Teknologifag

Datateknologi

CNC-, CAD/CAM-, CIM- og FMS-teknologi

Teknologifag

Arbejdsmiljø

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-840 af 7. december 1988.

P. M. V.

e. b.

Erik Byrnard

viceinspektør

Officielle noter

Ingen