Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende fagkonsulenter for uddannelserne til teknisk assistent og teknisk tegner

(De tekniske skoler)

Det meddeles hermed, at der inden for uddannelserne til teknisk assistent og teknisk tegner er beskikket følgende fagkonsulenter:

 

 Kai Aage Milbæk    Teknisk assistent/teknisk tegner (generelt) 

 Anne Marievej 8    Teknisk assistent M-linien 

 4200 Slagelse     Teknisk assistent D-linien 

 Tlf. 53 52 87 42 

 Slagelse tekniske skole 

 Tlf. 53 52 58 60 

 Jens Piltoft Nielsen  Teknisk assistent/teknisk tegner (generelt) 

 Krattet 29       Teknisk assistent B-linien 

 7442 Engesvang     Teknisk assistent D-linien 

 Tlf. 86 86 56 93 

 Silkeborg tekniske skole 

 Tlf. 86 82 47 77 

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-797 af 5. august 1987.

P. m. v.

e. b.

Erik Aggergaard

viceinspektør

Officielle noter

Ingen