Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende fagkonsulenter for bygge- og anlægsområdet

(De tekniske skoler)

Det meddeles hermed, at der inden for bygge- og anlægsområdet er beskikket følgende fagkonsulenter:

 

 Fagkonsulent:          Fag/område: 

 Mogens V. Andersen 

 Bjernemark Byvej 12       Tømrer 

 5700 Svendborg          Glarmester 

 Tlf. 62 22 64 60         Bygningsteknisk værksteds- 

                 skole/kursus 

 Svendborg tekniske skole     Tværgående opgaver vedrørende 

 Tlf. 62 21 08 32         EU-reformen 

 Ole Andsager 

 Gyvelens Kvarter 2        Elektriker 

 7400 Herning           Industrielektriker 

 Tlf. 97 22 14 32         Stærkstrømsteknisk værksteds- 

                 skole/kursus 

 Herning tekniske skole 

 Tlf. 97 12 19 11 

 Erling Christensen 

 Engparken 28           Bygningssnedker 

 2690 Karlslunde         Møbelsnedker 

 Tlf. 42 15 12 57         Industrisnedker 

                 Orgelbygger 

 Københavns tekniske skole    Billedskærer 

 Tlf. 31 41 15 80         Maskinsnedker 

 (B&A Tæbyvej)          Trædrejer 

 Svend Erik Eriksen (* 1) 

 Mjøn 4              Bygningsmaler 

 Skovby              Vognmaler 

 8464 Galten           Bygningstapetserer 

 Tlf. 86 94 32 97         Videregående uddannelse af 

                 faglærte malere 

 Århus tekniske skole 

 Tlf. 86 16 61 00 

 Bent Jensen 

 Kildegårdsvej 28         Blikkenslager 

 Fensmark             VVS-montør 

 4700 Næstved           Skorstensfejer 

 Tlf. 53 74 71 23         Isolatør 

                 Fabriksblikkenslager 

 Næstved tekniske skole 

 Tlf. 53 72 65 00 

 Poul Erik Rasmussen 

 Platanvej 29           Murer 

 7700 Thisted           Brolægger 

 Tlf. 97 92 29 09         Stenhugger 

                 Stukkatør 

 Herning tekniske skole 

 Tlf. 97 12 19 11 

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-808 af 26. oktober 1987.

P.m.v.

e.b.

Erik Aggergaard

viceinspektør

Redaktionel note
 • (* 1) Svend Erik Eriksen er tillige fagkonsulent for faget 'Skiltemaler'.